Gemici Sözlügü

Açık denizde karşılaşılabilecek kötü hava şartları altında yüklerin, yerlerinden oynamaması için halat veya zincirlerle gemi bünyesine sıkıca bağlanması: LAŞİN
Açık denizlerde kullanılan çektiri türünden bir savaş gemisi: KALİ
Açıktan geç, yaklaşma anlamında bir denizcilik ünlemi: ALARGA
Adriya denizinde kullanılan çok hafif büyük gondol: PEOTA
Afrika?dan Amerika?ya tutsak zenci taşımada kullanılmış gemilere verilen isim: BLACKBIRDER
Ağaç gemilerde talimarın üst tarafıyla suya yakın tarafı arasındaki içbükey kısım: KEMANE
Ağaç gemilerde talimarın üst ucundaki kıvrım: KEMANE
Ağaç gemilerin omurgalarında kullanılan kesik koni biçiminde ağaç çivi: KAVELA
Ağaç tekneleri kalafatlamakta, kalafatçıların armuzlara üstüpü sıkıştırmada kullandıkları bir tür demir siğil: SİNAR
Ağır bir şeyi denizden çıkarmak veya denize indirmek işinde kullanılan büyük vinçli deniz teknesi: ALGARİNA
Ahşap bir teknede açılan deliği geçici olarak tıkamakta kullanılan ağaç takoz: MORİLE
Ahşap gemilerde sintine sularının akması için döşeklere açılmış deliklerden her biri: LEV
Ahşap gemilerin omurgalarına, borda kaplamalarını yerleştirmek için açılan yuva: AMOZ
Ajaccio limanında kullanılan küçük tekne: GUZZO
Akan gemi zincirini sıkarak durdurmak için kullanılan, güverte loçasının altına konulmuş hareketli demir kol: KASTANYOLA
Akdeniz sahillerinde taşıma ve ticaret için kullanılan yelkenli ya da kürekli küçük tekne: FELLUCA
Akdeniz?den dışarı çıkmayan İspanyol balıkçı gemisi: KATALAN
Akdenizde kullanılan, eni boyunun yarısı kadar olan bir tür kayık: RAFİYO
Akdeniz'den dışarıya çıkmayan İspanyol balıkçı gemisi: KATALAN
Alamana: ALAMANATA
Alçak ve altı düz gemi: GALİ
Alt kısmı düz, geniş ve sağlam yapılı bir yük gemisi: LAYTER
Altı düz kayık: PELEME
Altı düz tekne: DÖŞEKLİ
Altı düz ve sağlam bir şekilde yapılan bir çeşit ticaret gemisi: DANGİYA
Altı düz ve yayvan bir gemi: LAYKA
Altı düz, küçük gezinti vapuru: MUŞ
Altı düz, üçgen biçiminde tek direkli, iki yelkenli iki kişilik tekne: ŞARPİ
Altı düz,üçgen biçiminde yelkenli iki kişilik tekne: ŞARPİ 
Altı mavna, üstü kalyon biçiminde olan yirmialtı çift kürekle çekilen savaş gemisi: GÖĞE
Altı veya sekiz çift kürekle çekilen dar, uzun bir çeşit kayık: KANCABAŞ
Ambarlara ve makine bölümüne hava vermek için güverteye açılan baca: MANİKA
Amerikan iç savaşı sırasında bazı Amerikan savaş gemilerini koruyan madeni kalkan: RAM
Amiral botu: BARÇ
Ana civadranın üzerinde ileriye doğru uzatılmış çubuk: BASTON
Ana direkler üzerine sürülen ikinci ve üçüncü direk parçası: ÇUBUK
Ana direkleri ve gabya çubuklarını yandan tutan halatlar: ÇARMIH
Ana güvertesi üzerinde daha hafif bir ikinci güverte bulunan gemi: OVNİNGDEK
Ana yelkenin veya floğun gerilme ve gevşeme hareketleri için kullanılan kalın bir ip: İSKOTA
Antil Adalarında kullanılan ve ağaç kütüğü oyularak yapılmış, kürekli veya hem kürekli hem yelkenli,az su çeker küçük tekne: KURLEN
Arabistan kıyılarında sefer yapan bir çeşit tekne: HATRA
Arap denizcilerin, direk boyları tekne boyundan uzun gemilere verdiği ad: EBUDEGAL
Arkası düz olan sandal: AYNAKIÇ
Askeri Denizcilikte ve denizcilikte bir komutun silistemegafontelsiz telefon ya da telefon ile ilgilisine ulaştırılması: PASAPAROLA
Askeri denizcilikte, tören için mürettebatın küpeşte boyunca düzenli biçimde dizilmesi: ÇAMARİVA
Askeri gemilerde geceleri iletişimi sağlamak amacıyla kullanılan değişik renklerdeki lambalar: GAZNOFİSKİ
Asya ülkelerinde kullanılan ve kürekle yürütülen düz dipli tekne: SAMPAN
Ateş gemisi: BURLOTA
Atlantik Okyanusunu aşarak Avrupa ile Amerika arasında çalışan gemi: TRANSATLANTİK
Avustralya yerlilerine özgü, ağacın oyulmasından yapılan kano: AKAALA
Ayı balığı avında kullanılan küçük gemi: KARBAS
Aynı tipteki harp gemilerinin tek bir taktik komuta altında, kullanılması maksadıyla oluşturulan deniz birliği: FİLOTİLLA
Azor adalarında San Miguel ile Santa Maria arasında taşıma işlerinde kullanılan açık güverteli tekne: LAHETE
 
 
 
Babafingo sereninin cundasına açılan cunda yelken: KORDELİÇİN
Bağlı bir teknenin bağlı olduğu yerden açılması: AVARA
Balkan balıkçılarının kullandığı kütükten oyulmuş kayık: BURANİCE
Bandırma yakınlarında 1944?de batan Türk yolcu gemisi: TRAK
Barko iriliğinde üç direkli yelkenli gemi: NADA
Baş bodoslamalarının her iki yanında, çapayı içine alabilen ve güverteye açılan demir zincirin geçtiği delik: LOÇA
Baş bodoslaması gagayı andırır biçimde yapılmış ticaret yelkenlisi: GAGABURUN
Baş bodoslaması omurga hattına dikey olarak çelik lamadan yapılmış gemi: BALTABAŞ
Baş bodoslamasından omurgaya kadar uzanan, cıvadra donanımına desteklik amacıyla konulan ekleme: TALİMAR
Baş direğin güverteye en yakın olan seren yelkenini ve baştan ikinci direğin aynı yelkenini boğmak için verilen kumanda: ABRİLE
Baş taraf çekilen üç köşe yelken: FLOK
Baş tarafı balta ağzı gibi düz olan gemi: BALTABURUN
Baş ve kıç kasarası bulunmayan ve baştan kıça kadar aralıksız uzanan, direkler üzerine oturtulmuş hafif güverte: SPARDEK
Başı ve kıçı çok yuvarlak gulet tipinde Hollanda yelkenlisi: GALYOT
Başı yuvarlak, kıçı aynalı Karadeniz yapısı bir yelkenli: GAGALI
Başka taşıtları yedeğine alıp çekmek üze­re özel olarak yapılmış gemi: RÖMORKÖR
Basra Körfezi?nde ve Kızıldeniz?de kullanılan bir çeşit yelkenli tekne: SAMBUK-ZAMBUK
Basra Körfezi'nde çalışan bir Arap teknesi: BAGALA 
Başta İspanya ve Fransa olmak üzere Batı Akdeniz ülkelerinde kullanılan İspanyol kökenli balıkçı gemisi: KATALAN
Başta Kızıldeniz olmak üzere Arap yarımadası, Kuzey ve Doğu Afrika denizlerinde kullanılan geleneksel ahşap yelkenli teknenin adı: DHOV
Batmış gemileri askıya alma işinde kullanılan büyük duba: PONTON
Bayrak sereni: GİZ
Bayrak veya teknenin sağ yarısı, sağ tarafı: SANCAK
Bazı gemilerin başveya kıç tarafından eğik olarak uzatılmışbulunan makaralı, kısa ve kalın dikme: ALGARİNA
Beklenmedik anlarda ortaya çıkabilecek olaylara bilinçli olarak müdahale edebilmek amacıyla gemi adamları arasında yapılan görev bölümü: ROLE
Belli bir hat üzerinde düzenli seferler yapan yük ya da yolcu gemisi: LAYNER
Bir Alman denizaltısı tarafından batırılan ve 1915?te ABD?nin 1.Dünya Savaşına girmesine neden olan İngiliz yolcu gemisi: LUSİTANİA
Bir botun baştarafında oturabilecek ve ayakta durulabilecek platform: BAŞÜSTÜ
Bir bumba ve serenin ucuna kilitlenmiş ve onun eğimini ayarlayan çelik tel halat: DİKVENTO
Bir büyük kotra direği ile pupadan ve dümen dolabının önünde ikinci bir direği bulunan balıkçı yelkenlisi: DANDİ
Bir çeşit ateş gemisi: BURLOTA
Bir çeşit büyük savaş gemisi: BURTUN
Bir çeşit gemici düğümü: ALABORİNA
Bir çeşit Hollanda teknesi: AALBOAT
Bir çifte kürekle kullanılan patalya: DİNGİ
Bir çok ipin örülmesiyle oluşturulan ve balıkçılıkta kullanılan halat: YOMA
Bir deniz aracının yanaşmış olduğu yerden açılması: AVARA
Bir deniz teknesinin başka bir tekneye ya da iskeleye yanını vererek yanaşması: ABORDA
Bir devletin kendi limanları arasında yolcu ve yük taşıma hakkı: KABOTAJ
Bir direğin üzerindeki çubuğu yerinde sabit tutmak için direğin zıvanasına geçirilen, ağaç veya demirden yapılmış iki delikli çember: DESTEMORA
Bir direk üzerinde çanaklık kurmak için mauna kolları üzerine omurgaya aykırı olarak yerleştirilen kollar: GURCATA
Bir flok üçgen ya da yamuk biçimli bir ana yelken taşıyan yelkenli: SLOOP
Bir gemici düğümü, ızbarço bağı: ALABORİNA
Bir gemide güverte işlerini idare eden ve filikalar ile demir ve güverte donanımından sorumlu kişi: PORSUN
Bir gemide, ambar ağızlarını ya da güverte açıklarını çevreleyen, alçak ve düşey yapı öğesi: MEZARNA
Bir gemideki malların gösterildiği, boşaltma işlerinin yapılacağı liman idaresine verilecek liste: MANİFESTO
Bir geminin alabildiği yük miktarı: LASTA
Bir geminin alabileceği yük: DEDVEYT
Bir geminin baş ve kıç taraflarında çektiği sular arasındaki fark: TİRİM
Bir geminin başını rüzgardan aşmak için komuta makamınca kullanılan bir tabir: POCA
Bir geminin başka bir genmi tarafından çekilmesi: RÖMORKAJ
Bir geminin başta ve kıçta çektiği sular eşit olduğunda kullanılan sıfat: TİRİMSİZ
Bir geminin çektiği su: DRAFT
Bir geminin diğer bir gemiye çarpması: MÜSADEME
Bir geminin dışını oluşturan ve tüm bölümlerini kabuk gibi sararak yüzmesini sağlayan, omurga, kaburga ve kaplamadan oluşan temel bölümü: TEKNE
Bir geminin güverte veya borda saçlarını takviye etmek için o kısma perçin veya kaynak ile kaplanan ikinci kat saç levha: DOBLİN
Bir geminin güvertesinde direkler ve palangalar sistemiyle çalıştırılan çökertme ağı: ÇOLUM
Bir geminin hangi devlete ait olduğunu gösteren bayrak: BANDIRA
Bir geminin orta ekseninden sapması durumu. meyil durumunda sephiye kuvveti ve ağırlık doğrultuları birbiriyle parelel gider, çakışmazlar: MEYİL
Bir geminin orta kısmı: VASAT
Bir geminin pruvasını süsleyen yontma veya boyama figür: PARASEMA
Bir geminin rüzgar ve akıntı etkisiyle bulunduğu rotadan veya mevkiden kayması: DÜŞME
Bir geminin salgın hastalık nedeni ile karantinaya alınması: İSPORKA
Bir geminin su yüzünden yukarıda kalan bölümü: FRİBORD
Bir geminin yüklü su kesimi ile boş su kesimi arasında kalan bölümü: FAÇA
Bir geminin, başka bir gemi tarafından çekilmesi: RÖMORKAJ
Bir gemiye sağlık muayenesi yapıldıktan sonra sağlık servisi tarafından verilen izin belgesi: PRATİKA
Bir gemiye yükleme ya da boşaltma için tanınan süre: ASTARYA
Bir gemiyi toptan kiralama: ISKARPAMA
Bir gemiyle bir kıyı cismi arasındaki doğrunun,geminin bulunduğu boylam dairesi ile saat yelkovanı yönünde yaptığı açı: KERTERİZ
Bir halat ya da zincirin dolaşıp kör düğüm olması: TOCA
Bir halatı germek ya da gergin durumda tutmak: KASKA
Bir halatın babaya veya biteye bir kez dolaştırmak: VOLTA
Bir halatın çekilen çıması: TİRENTİ
Bir halatın çeşitli etkenlerle aşınmasını önlemak için üzerine sarılan ip: İSPARÇENA
Bir halatın çımasının açılıp dağılmaması için çomasına ıspavlo veya gırcıla ile yapılan bir çeşit düğüm şekli: PİYAN
Bir halatın geçirildiği delikten ya da makara dilinden çıkmaması için kullanılan bağ türü: KROPİ
Bir halatın iki çıması arasındaki sarkık kısım: DOBLİN
Bir halatla,makaralardan meydana gelen, ağır cisimleri kaldırmaya,sağa sola döndürmeye yarayan alet: PALANGA
Bir kayık çeşidi: PEREME
Bir kayık türü: MAGUR
Bir kıyıya ya da gemiye göre açık deniz: ALARGA 
Bir kuruluşa bağlı yolcu gemilerinin en eski kaptanı: KOMODOR
Bir liman veya koy içindeki kalabalık tekne gurubu, karışık olarak demirlemiş olan tekneler topluluğu: ISKARÇA
Bir limanda, bulaşıcı hastalıklar bulunan bir ülkeden gelmiş bir gemideki insanların karantinaya alındıkları bina: LAZARETO
Bir limandan başka bir limana götürülmek üzere gemiye yüklenen yük: NAVLUN
Bir limanın gemi kalabalığı içindeki durumu: ISKARÇA
Bir limanın ticaret merkezi durumunda bulunduğu bölge: HİNTERLAND
Bir limanın veya herhangi bir koyun büyük ölçekte yapılmış haritaları: PORTOLON
Bir palangada halatın makaralar arasında işleyen bölümü: VETA
Bir palanganın makaralarını, tirintilerini, vetalarını sökme: ISPASA
Bir palanganın tirentisini veya bir halatın elle çekerken üzerine yatarak mola vermeksizin çekmek: YÜRYA
Bir tarafı, su kesiminden üst güverteye kadar, ileri doğru çıkık ve eğimli olan gemiler: SUYALI
Bir tarafında çift sıra kürekçileri olan Roma teknesi: BIREME
Bir teknede denge sağlanması için sintinesine konan ağırlık: SAFRA
Bir teknenin aborda olduğu yere sıkılması için baş ve kıç omuzluklardan verdiği halat: KOLTUK
Bir teknenin alt kısımlarına güverteden aşağıya doğru havalandırma için konulan geniş boru: MANİKA
Bir teknenin arka alt kısmında yaptığı eğim: BATOK
Bir teknenin hareket kabiliyetini kaybederek, akıntı veya rüzgar etkisi ile bir rıhtıma veya başka bir tekne üzerine düşmesi: YASLAMAK
Bir teknenin kıç bodoslamasının baktığı yön: PUPA
Bir teknenin ön tarından ileri istikameti: PRUVA
Bir teknenin ön ve ileri kısmı: BAŞ
Bir teknenin rüzgara veya akıntıya bağlı olarak dönmesi: SALMA
Bir teknenin stop ederek veya çok ağır yol ile gideceği yere varması: EĞLENMEK 
Bir teknenin su altında kalan ıslak dış kısmı: KARİNA
Bir teknenin su altında kalan ıslak kısmının iç tarafıdır: SİNTİNE
Bir teknenin yüküne bağlı olarak taşırdığı su miktarı: DRAFT
Bir teknenin, arka alt kısmında yaptığı eğim: BATOK
Bir tekneyi iskeleye bağlamak için kullanılan kısa halat: PARİMA
Bir ticaret gemisinin içindeki yükü, bordasına yanaşan başka bir gemiye aktarma işlemi: LİMBO
Bir tür gemici düğümü: ALABORİNA
Bir tür keşif gemisi: AVİZO
Bir tür kürekli ve yelkenli gemi: ÇEKTİRİ
Bir tür yarış teknesi: GRAGON-REGATA
Bir üst güvertede, kiriş kaplamasının iç ve dış köşelerinin meydana getirdiği su yolu: OLUK
Bir yelkeni sarma: SARAVELE
Bir yelkenin alt yakası, alt ve aşağı anlamında da kullanılır: ALTABAŞO
Bir yelkenli gemide, bir direğin bütün serenleri bir yöne, ötekininkileri tesr yöne prasya etme: SUBRE
Bir yelkenli gemide, en geride bulunan düzensiz yamuk biçimindeki yan yelken: RANDA
Bir yelkenli türü: CÖNK
Bir yere yanaşmış filikanın,yanaştığı yer boyuncakürek çekmeden elle ilerletilmesi için verilen komut: LAVA
Bir yere yanaşmış veya demirlemiş geminin yerini değiştirme işlemi: SHİFTİNG
Bir yük gemisi ambarının dibinde, safra sarnıçlarının tabanına tutturulmuş döşeme kaplaması: FARŞ
Bir yük gemisinin ambarının dibine,balast tankının üstüne yerleştirilen döşeme: FARŞ
Bir zincirle denize salınan gemi demiri: ÇİPO
Bir zırhlı gemi türü: DRETNOT 
Birbirine bağlanmış iki tekneden oluşan ve gezi denizciliğinde kullanılan deniz taşıtı: KATAMARAN
Birbiriyle anlaşamayan, birlik ve düzenlik görülmeyen gemi personeli: ALABABULA
Birden üç çifte kadar küreği bulunan ve her çift küreği bir kişi tarafından çekilen savaş filikası: PATALYA
Borda iskelelerinin altında ve üstünde durulacak yer: TAVA
Borda iskelesine yanaşan vasıtadan çıkan personelin tutunmaları için iskelenin vardevele puntellerinden geçirilen halatlar: VARDAMANA
Borda iskelesine yanaşmış bir tekneden çıkacak personelin tutunması için konulmuş halat: VARDAMANA
Borda kaplama tahtaları arasındaki suğra ve armuzları çaılarak üstübü sıkıştırmak için kullanılan kalafatçı aleti: KÖFTERUZ-KOPTEROZ
Borda kaplamalarını yerleştirmek için ahşap gemilerin omurgalarına açılan yuva: AŞOZ
Borda kaplamalarının baş ve kıç bodoslamalara doğru eğimlenmeye başladığı yer ile bodoslamalar arasında kalan kısım: OMUZLUK
Bordanın iç kısmı veya dümenin 35 dereceye kadar basılması: ALABANDA
Bordo üzerine beyaz çizgili bir tür peştamal: ADAGİDE
Bordosunda tek denge gönderi bulunan Malezya'ya özgü tekne: PROS
Boyuna göre dar yapılmış hafif tekne: BATEAU
Boyuna oranla eni dar yapıda tekne: NARİN
Boyutları farklı iki tekneden oluşan tekne tipi: PRAO
Brigten daha küçük, iki direkli hafif armalı ve pruvası kabasorta armalı, praçılaya benzer bir uskuna: GULET 
Brik cinsinden iki direkli donanma gemisi: ŞEHTİYE 
Brikten küçük iki direkli yelkenli tekne: ISKUNA 
Brikten küçük, iki direkli bir çeşit yelkenli gemi: ISKUNA 
Buharlı gemi: STEAMER 
Buharlı gemilerin icadından evvel kullanılan iki direkli yelkenli harp gemilerine verilen ad: İSKONA 
Buharlı gemilerin icadından önce savaş gemisi olarak kullanılan gemi: KIRLANGIÇ 
Buharlı vapur: BAHİRE 
Bulaşıcı hastalıklar görülen bir geminin karantina altına alınması: İSPORKA 
Bütün bir ağaç kütüğünden oyularak yapılan ilkel kayık: MONOKSİL 
Bütün yelkenleri camadan vurmaksızın kullanılabilcek dercedeki sert rüzgar: FRİŞKA 
Büyük balıkçı kayığı: ALAMANA 
Büyük bastonu kontra bastona bağlayan zincir veya halat: BRAKİL 
Büyük deniz teknesi: KARAVELA 
Büyük gemilere kıyıdan 100 metre mesafeye kadar yük taşıyan dayanıklı tekneler: LAYTER 
Büyük gemilerin onarılmak için çekildikleri yer: HAVUZ 
Büyük harp gemisi: DİRİTNOT 
Büyük kayık: ÇALPAK-HATUN-BARKA 
Büyük sandal: BARKA-ŞALUPA 
Büyük tekne: PENE 
Büyük ve süslü balıkçı kayığı: ALAMANA 
Büyük ve yuvarlak burunlu tekneler için kullanılan deyim: HULK 
Büyük yelken kayığı: ÇEKTİRME 
Büyük yelkenleri yönetmek için kullanılan ip: İSKOTA 
Büyük yelkenli gemi: CÖNK 
Büyük yelkenlilerde, pruvadan ileri dopru uzanan ve ucuna flok yelkeninin bağlandığı çubuk: CİVADRA 
Büyük zoka: SİNARA 
Büyük, düz altlı kıyı ticaret teknesi tipi: BARG 
Büyük, üç köşe yelkenli yük gemisi: MAVNA 
 
 
 
Can filikası, pusula, projektör vb. Araç ve gereçleri dış etkenlerden korumak için branda bezinden, üzerlerine göre dikilmiş örtüler: KAPELA-KAPELE 
Cankurtaran filikalarını oturtmak için güvertelere konulan sehpa: KALASTRA 
Cankurtaran sandalı: FİLİKA 
Cumba gibi şeylerin altına konulan eğri ağaç: PARAÇOL 
Cumba: SAHNİŞİN 
 
 
 
Çanakkale Boğazı açıklarında 1942 de batan ve 39 kişilik mürettebatının tümü ölen Türk denizaltısı: ATILAY 
Çanakkale Boğazı?nın Nara Burnu mevkiinde, 1954 yılında, Dumlupınar denizaltımıza çarparak batıran İsveç tankeri: NABOLAND 
Çanakkale Savaşları'nda döktüğü mayınlarla üç düşman zırhlısının batmasını sağlamış gemimiz: NUSRAT 
Çapa kollarının deniz dibine bırakılmasını sağlamak için beden dikey olarak geçirilmiş ağaç veya demir parça: ÇİPO 
Çapa tırnağını kaldırıp asmak için geminin kenarında bulunan eğri demir askı: FİSKA 
Çapa tırnağını kaldırıp asmak için geminin kenarında bulunan sabit ya da hareketli demir askı: FİŞKA 
Çapa zincirlerinin alt uçlarının zincirle bağlandıkları çok kuvvetli halka: HIRÇA 
Çapak balığına verilen bir başka ad: TARANGA-YASTAGAÇ 
Çarmıhların gerilmesi için kullanılan sistem: FLADOR 
Çarmıhların halat basamakları: İSKALARYA 
Çarmık, istralya vb. Sabit arma kasalarının geçirilip oturtulduğu direk ve çubuk başları: KAPELA-KAPELE 
Çarmıkları germek istenilen durumda bulundurmak için bogota veya makaraların gözlerinde dolanan halat: FİLADOR 
Çektiri sınıfından savaş gemilerine verilen ad: PERKENDE 
Çektiri ve özellikle yelken devrinde filo halinde seyrederken,emredilen nizam içindeki mevkilerini koruyamayıp dağılan gemiler için kullanılan sözcük: ARAPALAYI 
Çift direkli yelkenli gemi: KEÇ 
Çift gövdeli deniz teknesi: KATAMARAN 
Çifte demir atan geminin zincirlerinin dolaşmaması için kullanılan ve bir fırdöndüye bağlı dört parça zincirden meydana gelen zincir düzeni: KARAMUSAL 
Çin denizinde balık avlamak üzere kullanılan içi oyularak yapılmış küçük tekne: BANCA 
Çin denizlerinde çalışan tek direkli yelkenli: BIBIS 
Çin denizlerinin 2 direkli yelkenli teknesi: BATIL 
Çipo tırnağını kaldırıp asmak için geminin kenarında bulunan sabit veya hareketli demir askı: FİŞKA 
Çoban türküsü: KAYABAŞI-İGLOG 
Çoğunlukla bir direkli,randası olan, ince gövdeli hafif bir tür spor yelkenli: KOTRA 
Çoğunlukla tüccar yelkenlilerinde görülen yay biçiminde geriye kıvrık bodoslama: KANCABAŞ 
Çok hızlı gidebilen bir tür keşif gemisi: SKAVUT 
Çok ince enli, uzun, narin ve hafif filika: FUTA 
Çubukların bağlanması için cundalarından aşağı ve geriye doğru inen ve tekneye bağlanan sabit arma: PATRİSA 
 
 
 
Daha çok Nil ırmağında kullanılan bir tür küçük gemi: FELUKA 
Dalga serpintilerini önlemek için kayıkların küpeştesine baştan kıça doğru yerleştirilen tahta: TALAZLIK 
Dalgaların bordadan alınması ile teknenin sancaktan iskeleye, iskeleden sancağa sallanması: YALPA 
Dalyanlarda hazneyi kapamak için kullanılan ipler: ŞILAMERA-ŞULAMERA 
Dalyanlarda, zeytin kazığından hazneye kadar gelen ağ kısmı: ETEK 
Dar, uzun ve hafif bir yarış kayığı, kik: FUTA 
Demir atılıp kaloma verilirken zincirin gerilmesi: ROGA 
Demir atmış bir geminin demirinin su içinde kalan bölümü: KALOMA-KALİME 
Demir atmış gemi: RASİ 
Demir üzerinde bulunan teknelerin denizde bulunan zincir mesafesi: KALOMA 
Demir zincirinin akması için açılmış deliklere geçirilmiş madeni oluk: LOÇA 
Demiri ortay alarak gemiyi bulunduğu doğrultuda yürütme: VİYA 
Demirin kullanımından önce, demiri griva babasına çekmek ve bağlamak için kullanılan palanga: GRİVA 
Demirin vira edilişinde deniz dibinden kurtulup dimdik durduğu vaziyet: APİKO 
Demirlemek için gemi çapasını griva palangası ile yukarı kaldırıp bağlamaya yarayan zincir takımı: KAPON 
Demirlemek için verilen komut: FUNDO-FUNDA 
Demirlemekte olan bir gemide çıpanın ucunun suya değecek kadar indirilmesi: AKOVA 
Deniz araçlarının kaplama kısımlarını üstüpü ile sıkıştırarak ziftle onarmak: KALAFATLAMAK 
Deniz içinde zincirlerin birbirine dolaşması: ISPARMAÇA 
Deniz taşımacılığında gemiye yükleme ve boşaltma için tanınan sürenin sona ermesinden sonraki süre: SÜRASTARYA 
Deniz taşıtlarını yönetmek: ABRAMAK 
Deniz taşıtlarının pervanesi: USKUR 
Deniz teknelerinde ön taraf: BAŞ 
Deniz teknelerini karaya çekmek için bunların altına sürülen yuvarlak ağaç: FİLENK 
Deniz teknelerinin iç yanları: ALABANDA 
Deniz ticaretinde, eşyanın alıcıya teslimini öngören bir anlaşma türü: SUPALAN 
Deniz ticaretinde, masraf çıktıktan sonra kazancın sermaye ve tayfa arasında bölüştürülmesi: ÜÇÜRDÜM 
Deniz yolculuklarında geminin veya yükünün gördüğü zarar: AVARYA 
Denizaltı personelinin torpidoya verdikleri isim: AAL 
Denizaltılarda, tanklarda, siperlerde kullanılan ve bir engelin üstünden görmeyi sağlayan optik aygıt: PERİSKOP 
Denizcilerin giydiği kollu cepken: SALTAMARKA 
Denizcilerin peksimet kırıklarını bir kap içinde ıslatıp,üzerine yağda kavrulmuş soğan dökerek yaptıkları yemek: PAÇAMORA 
Denizcilerinki gibi geniş ve yatık yakaya verilen ad: MARNEL 
Denizcilik dilinde "temiz, düzgün, derli toplu" anlamında kullanılan sözcük: NETA 
Denizcilik dilinde aşağıda, alt anlamında kullanılan söz: ABAŞO 
Denizcilik dilinde yelken indirmeye verilen ad: MAYNA 
Denizcilik işletmelerinde gemi adamlarını gemilere tayin belgesi: ORDİNO 
Denizcilik kurallarına aykırı durum: KARAVELA 
Denizcilikte "hep birlikte çekme, kaldırma" anlamında kullanılan terim: YİSA 
Denizcilikte armaya çık komutu: ÇAMARİVA 
Denizcilikte aynı hzimeti aralıksız olarak birkaç saat yapmak üzere ayrılmış meydana gelen vardiya grubu: NÖBETÇİ 
Denizcilikte bir direğin yede serenin parçalarını geçici bir süre için birbirine sararak birleştirmeye yarayan bir ip çeşidi: LİGADURA 
Denizcilikte bir donanımı ters çevirme: BATİ 
Denizcilikte bir halatı germe veya gergin tutma: KASKA 
Denizcilikte bir palanganın, makaralarını, trentilerini, vatalarını sökme: ISPASA 
Denizcilikte bir sereni istenilen durumda hareket ettirebilecek biçimde direğe bağlayan bir tür askı: TRUSA 
Denizcilikte bir şeyin asıl durumunu yitirerek baş aşağı olması: KARGA 
Denizcilikte bir yere bağlı halatı iyice germeye verilen ad: TİZE 
Denizcilikte büyük yelkenleri yönetmek için kullanılan ip: İSKOTA 
Denizcilikte çarpma ve sürtünmelerden korunmak üzere, güvertesiz teknelerin,dubaların ve direklerin dış kenarlarına takılan çıkıntı: TİRİZ 
Denizcilikte çeşitli yükleri yukarı çekmek için halattan yapılmış sapan: İZBİRO 
Denizcilikte çok durgun deniz ve hava: BONAÇA 
Denizcilikte demirin deniz dibinden kurtulması, ağırlığın zincire binmesi anı: SALPA 
Denizcilikte demirin dipten kurtulduğu an: APİKO 
Denizcilikte direk bedenlerine sarılı ve yana açılan yelkenlinin direğe bağlanan alt köşesindeki yakaya verilen ad: AMORA 
Denizcilikte direklerin her iki bordasına bağlanabilmesi için gerilmiş tel halatlar: ÇARMIK 
Denizcilikte dur komutu: BANTA 
Denizcilikte eski kalafat üstüpülerini çıkarmada kullanılan ucu kanca biçiminde kalafatçı aleti: MAVUÇ 
Denizcilikte gabya serenini kaldıran halat ve makara: MANTI 
Denizcilikte görüş mesafesi için kullanılan bir terim: RÜYET 
Denizcilikte hiçbir döküntü bulunmadığı için tehlikesiz sayılan yere verilen ad: NETA 
Denizcilikte iki halatı ek yeri kalınlaşmayacak biçimde birbirine ekleme işi: MATİZ 
Denizcilikte karışmış olan halatlar için kullanılan terim: GAMBALI 
Denizcilikte kemere yönünden gelen rüzgarla yelkenin dolması: APAZLAMA 
Denizcilikte kullanılan bir tür ince halat: LENTİYE 
Denizcilikte kullanılan halat aksamından bir ip çeşidi: LİGADURA 
Denizcilikte kullanılan tek dilli makara: TURNO 
Denizcilikte kullanılan, etrafı yağlanmış ve ortasında üç delik olan yuvarlak tahta parçası: BOĞATA 
Denizcilikte kullanılan, hindidtan cevizi liflerinden yapılmış halat: GOMBA 
Denizcilikte kullanılan, üç ya da dört kollu halat: YOMA 
Denizcilikte kullanılan,üçten dokuza kadar telin bir arada bükülmesi ile yapılan halat: LİGADORA. 
Denizcilikte küreklerin suya her daldırılışı ve çıkarılışı: HAMLA 
Denizcilikte makinelerin çevrilmesi için verilen komut: VİRA 
Denizcilikte olta şamandırasının alt ve üst kısmında bulunan ince uçlar: ANTEN 
Denizcilikte palanganın makaralarını, halatları gevşeterek birbirinden uzaklaştırma işi: İSPASA 
Denizcilikte safra anlamında kullanılan sözcük: BALAST 
Denizcilikte tayfanın nöbet değiştirmesine verilen ad: ISKINÇA 
Denizcilikte tiramola ederken rüzgara yüzey göstermeyen yelkenin başıboş dalgalanması: YAPRAKLAMA 
Denizcilikte topun ateşlenmesi için verilen komut: LOGA 
Denizcilikte üzerine flok yelkenlerinin çekildiği sabit donanımlı tel halatlara verilen ad: LARMO 
Denizcilikte ve havacılıkta kullanılan radyo seyir sistemi: LORAN 
Denizcilikte yatay serenlerin her iki başına verilen ad: CUNDA 
Denizcilikte yedek halat: PERMEÇE 
Denizcilikte yedek olarak kullanılan ince halat: PERMEÇE 
Denizcilikte yelkeni bir bordadan öbür bordaya geçirme: KAVANÇO 
Denizcilikte yelkenin 45 derecelik açı yaptığı rüzgara karşı gidilen seyir biçimi: ORSA 
Denizcilikte yelkenin kandilisaya bağlanan köşe yakalarına verilen ad: CÖRDE 
Denizcilikte yelkenleri direğe bağlamakta kullanılan ip: KARULA 
Denizcilikte yük telinin hangi yönden gelirse gelsin takılıp çapariz vermesini önlemek için bir fırdöndü etrafında dönebilen tek delikli makara: CİNBLOK 
Denizcilikte, bir cismin sağa sola çarpmasını önleyen donanım: AÇEVELE 
Denizcilikte, bir direğin ya da serenin parçalarını geçici bir süre için birbirine sararak birleştirmeye yarayan bir ip çeşidi: LİGADURA 
Denizcilikte, bir halat veya zincirin dolaşıp kördüğüm olmasına verilen ad: TOCA 
Denizcilikte, bir serene ya da bir ağaca açılan delik: BASTİKA 
Denizcilikte, büyük ve yuvarlak burunlu tekneler için kullanılan bir terim: HULK 
Denizcilikte, çekilmekte veya indirilmekte olan bir halatı veya zinciri bir yere bağlamak için verilen komut: ABOSA 
Denizcilikte, güverteye çık komutu: CAMARİVA 
Denizcilikte, hep birlikte yapılan işlerde gayret vermek için kullanılan sözcük: YİSA 
Denizcilikte, küreklerin denize daldırıldığı enli ve yassı ksımlarına verilen ad: PALA 
Denizcilikte, kuyu açmada, maden ocaklarında kullanılan silindir: KAROT 
Denizcilikte, matafora cundaları arasına girilen ve üzerine can halatlarının bağlandığı halat: KARANFİL 
Denizcilikte, postaların üzerine boyuna kaplanan, teknenin su geçirmezliğini sağlayan saç veya tahtalar: KAPLAMA 
Denizcilikte, rüzgârı başa alarak tramola ederken dümeni aksi yöne çevirmek için verilen komut: ORSALA 
Denizcilikte, suda yüzdürülerek çekilen ya da asılı bir cismin sağa sola çarpmasını önleyen donanım: AÇEVELE 
Denizcilikte, yan yelkenlerinin direğe bağlanmasında kullanılan ip: KARULA 
Denizcilikte, yarım serenleri sağa sola ya da ortaya çevirmek için bunların ucuna bağlı bulunan donanım: ABLİ 
Denizcilikte,tören için mürettebatın küpeşte boyunca düzenli bir biçimde dizilmesi: ÇAMARİVA 
Denizcilkikte, yalpa hareketinin ve ölü denizin bir gemiye yaptığı etkiyi incelemeye yarayan alet: OSİLOGRAF-OSİLOMETRE 
Denizde ağır cisimleri kaldırmaya, batık gemileri çıkarma veya askıya almaya yarayan, vinçli tekne ya da duba: ALGARNA 
Denizde batmış olan bir geminin, bir nesnenin yerini ve durumunu ses dalgalarıyla saptayan sistem: SONAR 
Denizde seyir halindeki bir geminin, başını ve kıçını rüzgâr veya akıntı etkisiyle istenilen rotadan dışarı çıkarmak: KAPTIRMAK 
Deriyle kaplı bir çeşit Eskimo kayığı: UMİAK 
Derli toplu, düzgün anlamında kullanılan denizcilik terimi: NETA 
Dikey serenlerin rüzgarı en elverişli yönden alabilmek amacıyle düzenlenmesi: PIRASYA 
Direk bedenlerine sarılı ve yana açılan yelkenlerin direğe bağlanan alt köşesi: AMORA 
Direk şapkası ile kontra babafingo çubuğu arasındaki genellikle beyaza boyanan kısım: ZİFOS 
Direk ve cıvadraların alt başların alt başlarındaki topukların yerine oturması için açılmış olan yuva: ISKAÇA 
Direk ve çubukların armalarının bağlandığı yer ile, üst ucundaki destemoralar arasında kalan kısmı: KOLUMBİR 
Direk ve çubukların cundalarında baş ve kıça doğru inen sabit arma: İSTRALYA 
Direkler arasındaki istrelyalar üzerine açılan üçgen şeklindeki yelkenler: VELENA 
Direklere takılı halatları bağlamak için küpeştenin iç tarafında bulunan delikli ve çubuklu levha: ARMADURA 
Direklerin güverteden itibaren üçüncü çubuğu: BABAFİNGO 
Direklerin her iki bordasına bağlanabilmesi için gerilmiş tel halatlar: ÇARMIK 
Direklerin üst uçlarına geçirilmiş yuvarlak tabla: ŞAPKA 
Doğu Ak denizde kullanılan üç direkli ve kıçüstü yüksek bir tekne: SAKOLEV 
Doğu Akdeniz limanları arasında sefer yapan yelkenli gemi: SAKULEVA 
Doğu Hint adalarında kullanılan tek direkli bir çeşit yelkenli tekne: BUGGALOW 
Doğu Java?da kullanılan bir çeşit balıkçı teknesi: ALIS 
Doğu Karadeniz yöresine özgü bir tür kıyı teknesi: TAKA 
Dolaşmış halat: KAMBA 
Donanmalarda personel ve yük taşımada kullanılan en büyük filika: İŞKAMPAVİYA 
Dört beş metre boyunda ve tek kişilik bir spor yelkenlisi: LASER 
Dört köşe yelkenleri boğarak yüzeylerini küçültme işi: CAMADAN-RAMADAN 
Dört köşe yelkenlerin yan yakalarına, alt tarafa doğru bağlanan halat: BURİNA 
Döşeme tahtalarını silip temizlemeyen, ve rendeyle düzeltip cilalayan kişilere verilen ad: SİLİCİ 
Döşeme tahtalarının altına çaprazlama olarak konulan uzun ve yassı direklerden her biri: KIZAKLIK 
Döşeme tahtalarının arasını üstüpü ile doldurup, macun veya ziftle tıkalayarak su geçirmez hale koyma işi: KALAFAT 
Dümen başına takılıp dümenin istenilen tarafa basılması için kullanılan demir veya ağaçtan yapılmış kol: YEKE 
Dümen kullanmakla görevli bilgili ve tecrübeli tayfa: SERDÜMEN
Dümeni ortaya alarak gemiyi bulunduğu doğrultuda yürütmek için verilen emir: VİYA 
Dümenin alabildiğince sağa veya sola döndürülmesi: ALABANDA 
Dümenin kıç bodoslamaya bağlanabilmesi için, erkek ve dişi olarak konmuş olan menteşe: İĞNECİK 
Dümenin su içindeki en geniş kısmı: YELPAZA 
Dumlupınar denizatlısına 4 Nisan 1953?de çarparak batmasına neden olan İsveç yük gemisi: NABOLAND 
Dünyanın ilk nükleer denizaltısının adı: NAUTİLUS 
Düşman savaş gemisini tutuşturmak, yakmak için kullanılan gemi: BURLUTA 
Düz nehir gemisi: TOMBAZ 
 
 
 
Ege Denizinin ilk çağlarda Eski Deniz anlamındaki adı: ARŞİPEL 
Eknenin karaya çekilmesini sağlayan alet: IRGAT 
En küçük boylu yarış yelkenlisi: KADET 
Endonezya ve Malezya'da çeşitli tiplerdeki deniz taşıtlarına verilen ad: KOLEK 
Eski devirlerde kullanılan iki direkli yelkenli: AĞRIPAR 
Eski devirlerde toplara ateş vermek için falya deliğine koyulan alet: FONYA 
Eski dönemlerde kullanılan iki direkli gemi: AGRİPAR 
Eski gemilerde, yerine oturtulan demiri emniyete almada kullanılan zincir kamçı: KAPON 
Eski gemilerin kıç yapılarında kumandan kamarasının omuzlara rastlayan kısmına veya çepeçevre kıç taraflarına yapılan balkonlar: KANARYA 
Eski halatların tellerini açarak yapılan ve halat süngeri denen paspalarla gemi içindeki ıslak yerleri, su birikintilerini silip kurulamak: PASPALAMAK 
Eski Mısırda taşımacılıkta kullanılan bir tür çektiri: BARİ 
Eski Romalılar'ın kullandığı beş kürekle çekilen savaş gemisi: PENTERES 
Eski teknelerde çarmıkların ucu: BOĞATA 
Eski ve usta gemici: ÇAÇA 
Eski Yunan'da, bir savaş filosunun amirali: NAUARKHOS 
Eski Yunanlılar'ca kullanılmış bir çeşit hafif tekne: KERKUROS 
Eskiçağda kullanılan bir savaş gemisi: BİREMİS 
Eskiçağ'da Perslilerin Çanakkale Boğazını geçmekte kullandığı, yanyana eklenerek köprü oluşturan mavnalara verilen ad: SCHEDİA 
Eskiden Akdeniz'de kullanılmış üç direkli bir tekne: PİNK 
Eskiden Amerika Birleşik Devletleri nehirlerinde taşıma işlerinde kullanılan büyük tekne: ARK 
Eskiden Dicle Fırat?ta kullanılan yelkenli tekne: KAR 
Eskiden Doğu Karadeniz yöresinde kullanılan bir kayık tipi: MENEKSİLA-MONEKSİLA-MONOKSİLO 
Eskiden Ege Denizinde kullanılan narin bir tekne: PRAÇİRE 
Eskiden gemi demirlerini kaldırmada kullanılan zincir donanımı: KAVELETA 
Eskiden gemicilerin, işçilerin gittikleri içkili, danslı eğlence yeri: BALOZ 
Eskiden gemilerde kullanılan bir çeşit kalın sicim: ISPAVLİ 
Eskiden gemilerde kullanılan otuz dakikalık kum saati: MİNOTA 
Eskiden haberleşme ve irtibat hizmetlerinde kullanılan hızlı ve hafif gemi: AVİZO 
Eskiden İstanbul ve Marmara denizinde ticaret eşyaları taşımada kullanılmış büyük gemilere verilen ad: SALAPURYA 
Eskiden kıyı koruma gemileri için kullanılan deyim: VARDAKOSTA 
Eskiden kullanılan büyük, üç köşe, yelkenli yük gemisi: MAVNA 
Eskiden kullanılan üç direkli, bir tür yelkenli savaş gemisi: FİRKATEYN 
Eskiden kullanılan, kıç tarafı yüksek, hızlı giden yelkenli: ÇEKELEVE 
Eskiden kullanılmış ince, uzun zarif bir kayık: HANIMİĞNESİ 
Eskiden savaş gemilerinin burun bölümüne eklenen ve düşman gemilerine çarptığında hasar oluşturan donanım: MAHMUZ 
Eskiden yelken yapılan bir cins kumaş yada kumaştan yapılan ve gemicilerin hamak olarak kullandıkları yatak: BRANDA 
Eskiden Yemen kıyılarında kullanılan ve tek parça kütükten oyularak yapılan ince yapılı tekne: HURİ 
Eskiden yolcu ve yük taşımakta kullanılan iki direkli küçük tekne: BUGALET 
<br><br>
Filika armozlarını kalafatlamakta kullanılan alet: PARİLE 
Filika büyüklüğünde buharla işleyen deniz teknesi, küçük vapur: ÇATANA 
Filika büyüklüğünde motorlu tekne: ÇATANA 
Filika küreklerinin filikadan içeride kalan ve tutulan kısımları: TOPAÇ 
Filika ve sandal gibi hafif tekneleri rıhtıma veya iskeleye bağlamak için kullanılan alet: PARİMA 
Filika veya demirleri asmak için kullanılan gemi elemanı: METAFORA 
Filika, sandal gibi küçük tekneleri rıhtıma bağlamaya yarayan halat: PARİMA 
Filikalar ve kotralarda ve bazı küçük teknelerin kıç aynalığı üzerinde bulunan direğe çekilen yamık dörtgen şeklindeki yelken: BOCURUM 
Filikalarda kürekleri baştan kıça doğru hareket ettirmek: SİYA 
Filikaların baş ve kıç taraflarında bağlama amacı ile kullanılan yeterli uzunluktaki ince halat: PARİMA 
Filikaların suyunu boşaltmak için yapılmış, ağaç kepçeler: ÇAMÇAK 
Filikaların ve sandalların üzerine tenteleri germek için teknenin başına ve kıçına dikilen kısa gönderlerden her biri: İSTALYOZ 
Fırat ırmağında kullanılan içi ve dışı ziftle kaplı yuvarlak bir sepetten oluşan bir tür sandal: KUFE 
Fırat ve Dicle nehirlerinde kullanılan küçük teknelerin kısa küreklilerine verilen ad: GİRAFA 
Fırtınalı havalarda gemiyi ustalıkla yönetmek: ABRAMAK 
Fırtınalı havalarda pruva ana istrelyası üzerine açılan flok: VELEDİBARKA 
Flasaların bir tarafa bükülmesi sonucu halatta elde edilen elemanlar: KOL 
Flok ve randa yan yelkenlerin kandilisası: ÇÖRDEK 
Flok yerine çekilen çok daha büyük flok: GENOVA 
Flokların açıldığı istralya: LARMO 
Fok balığı derilerinden dikilerek yapılan ve taşıma işlerinde kullanılan Eskimo kayığı: UMİAK 
Fok derisinden yapılmış Kamçatka kayığı: BAYDAR 
 
 
 
Gabya mantileri üzerine bağlanan palanga, flok ve yan yelkenleri kandilisası: ÇÖRDEK 
Gabya sereninin cundasından açılan cunda yelkeni: KORDELİSA 
Gabya ve babafingo çubuklarını yerlerine sürmek veya bunları aşağıya indirmek için donatılan selviçeler: GINDAZO 
Gabya ve babafingo çubuklarının topuk taraflarında açılan deliklerden geçirilerek uçları mavnalara dayatılan demir veya ağaç takozlar: kAŞKAVAL 
Gabya yelkeninin çanaklığa sürülüp zedelenmesini önlemek için yelkenin kıç tarafına vurulan enlice astar: SOFRA 
Gabyadan sorumlu denizci: GABYAR 
Ganj nehrinde kullanılan bin kayık cinsi: DAK 
Ganj nehrinde kullanılan kayık: DAK 
Ganj nehrinde, yük taşımak için kullanılan altı düz tekne: PATİLE 
Gemi adamlarını gemilere atama belgesi: ORDİNO 
Gemi ambarı: BUNKER 
Gemi ana güvertesinin gemi pruvasında kalan kısmı: BAŞÜSTÜ 
Gemi armasında bulunan oynak halat: SELVİÇE 
Gemi bordalarına, küpeştelerine açılan dörtgen biçiminde delik: LOMBAR 
Gemi bordasındaki top çıkarılan dört köşe boşluk ve açıklık: SAPARTA-ZAPARTA 
Gemi bordrasında boya ve temizlik yapmak için halat ve bordralara güverteden sarkıtılan tahta: TIRAKA 
Gemi boyunca uzayan geçit: KORİDOR 
Gemi çapasına bağlı bulunan kalan halat ya da zincir: GEMENE 
Gemi çapasında kolların birleştiği şişkin yer: MEME 
Gemi çatmasında eğri parça: PARAÇOL 
Gemi çifte demir attığında zincirlerin dolaşmasını önlemek için kullanılan donanım: KARAMUSAL 
Gemi demiri: MİRSAT-ÇAPA-LENGER 
Gemi demirini denize bırakma işlemi ve demirlemek için verilen komut: FUNDO 
Gemi demirinin ucundaki yassı parça: TIRNAK 
Gemi demirinin zinciri: GOMİNA 
Gemi demirinin zincirini denize verme: AYBOCİ 
Gemi direği(esk.): ENCER 
Gemi direğinin ayaklığı: ISKAÇA 
Gemi direklerinin kıç tarafa doğru olan eğimi: YATIM 
Gemi direklerinin üstünde, çanak biçiminde, etrafı delikli gözetleme yeri: ÇANAKLIK 
Gemi dümeni: HALAŞE 
Gemi enkazı, batık: LAŞE 
Gemi güvertelerinde kamaraları aydınlatmak için açılan küçük kaporta: İSPİRALYA 
Gemi güvertelerinde, suların dışarıya akması için bordalara açılan delik: FRENGİ 
Gemi güvertesinde enine konmuş kirişlerden her biri: Kİ 
Gemi güvertesinde gemizincirinin geçtiği delik: LOÇA 
Gemi güvertesinde suların dışarıya akması için açılan delik: FRENGİ 
Gemi güvertesinin enine konmuş kirişlerinden her biri: KEMERE 
Gemi halatının gevşetilip boşa bırakılması: LAÇKA 
Gemi halatlarının bağlandığı iskelelerde bulunan büyük demir düzenekler: BABA 
Gemi için, pervaneyi ters yönde çevirme: TORNİSTAN 
Gemi içini aydınlatmaya yarayan zeytinyağıyla yanan siperli fener: MAPA 
Gemi içinin aydınlanmasıve hava almasıamacıyla güvertede açılmışbulunan camekânlıyer: KAPORTA 
Gemi kalafatında ,buharlı makinelerde, temizlik işlerinde, otomobilcilikte kullanılan didilmiş kendir: ÜSTÜPÜ 
Gemi kamaralarını aydınlatmak için güvertelerde açılan küçük yuvarlak camlı kaporta: İSPİRALYA 
Gemi kaptanı: SÜVARİBEY 
Gemi karinasında oluşan yosun, yapışan midye vb. yabancı maddye verilen ad: SAKAL 
Gemi kazanlarında yanmayı sağlayan hava akımı: DRAFT 
Gemi kileri: KUMANYA 
Gemi kiralama: ISKAPARMA 
Gemi omurgası: KARİNA 
Gemi omurgasının baş ve kıç tarafından yukarıya uzanan ağaç ya da demir direklerden her biri: BODOSLAMA 
Gemi personelin tekne boyunca yanyana selamlama için dizilmesi: ÇIMARİVA 
Gemi personelinin oturduğu, yemek yediği ve yattığı güverte alt bölümleri: MANGA 
Gemi personelinin tören için güvertede düzenli bir biçimde sıralanması: CAMARİVA 
Gemi safrası: SABURA-BALAST 
Gemi serenlerini direklere asılı tutan halat ve makara: MANTİ 
Gemi seyahati: KRUVAZİYER 
Gemi teknesi: NAV 
Gemi teknesinin su içinde kalan bölümü: KARİNA 
Gemi topları için hazırlanmış siperli yer: BARBET 
Gemi toplarının atış yaptıkları dışarıya açılan kapaklı kısımları: LOMBAR 
Gemi ve sandallarda halatın geçmesi için teknenin kenarına tutturulmuş açık ağız biçiminde maden parçalar: KURTAĞZI 
Gemi ve teknelerde kullanılan tahta: GERDEL 
Gemi veya büyük bot: VESSEL 
Gemi veya tekne içindeki kapılara ve güverteden aşağı iniş ve çıkış merdivenlerinin üzerindeki kapalı yerlere denir: KAPORTA 
Gemi ya da deniz araçlarının herhangi bir sebeple sancak veya iskele tarafına yan yatmaları: BAYILMA 
Gemi yada tren yatağı: KUŞET 
Gemi yapılan yer: TERSANE 
Gemi yapımında işçilerin bölümler arası geçişini sağlamak için açtıkları delik: CUGUL 
Gemi yelken ve tenteleri ile personele ait çamaşırların kurutulması için pruva gönderi ile geri tarafındaki bir yere gerilen halat: KASAVELE 
Gemi yüklemelerinde kullanılan, halat veya zincirden yapılmış iki ayaklı ve ayaklarının alt başları tırnaklı yahut kancalı çengel: ÇIRÇIL 
Gemi zincirinin su içindeki bölümü: KALOMA 
Gemi, bot veya tekninin yanaşık olduğu yerden ayrılması: AVARA 
Gemi: SEFİNE-SABİHA-KEŞTİ-FÜLK 
Gemici anlamında eski sözcük: NUTİ 
Gemici çırağı, küçük yaştaki tayfa yamağı: MİÇO 
Gemici düdüğü: SİPSİ 
Gemici feneri: FANUS 
Gemici gömleği: AKSAYA 
Gemici kaması: KAVELA 
Gemici pusulası: KARTİ 
Gemici, işçi vb. kimselerin eğlenmek için gittikleri içkili, danslı yer: BALOZ 
Gemicilerin gayret sözü: HEYAMOLA 
Gemicilerin, peksimet kırıklarını bir kap içinde ıslatıp, üzerine yağda kavrulmuş soğan dökerek yaptıkları bir tür yemek: PAÇAMORA 
Gemicilikte bir şeyi sağlamlaştırmak için kullanılan bez, halat, ağaç vb.: ASTAR 
Gemicilikte halat germe: TİZE 
Gemide bulunanlarda salgın hastalık bulunmadığını gösteren resmi belge: PRATİKA 
Gemide direklere takılı halatları bağlamak için küpeştenin iç tarafında bulunan delikli ve çubuklu levha: ARMADURA 
Gemide hareket halinde bulunan bir halatın veya zincirin, bir an durdurulması için verilen komut: ABOSA 
Gemide hava bacaları: MANİKA 
Gemide kısa çarmık: RİLİ 
Gemide taşınan yük için ödenen ücret: NAVLUN 
Gemide tayfa başı: LOSTROMO 
Gemide tayfadan sonra gelen, ayak işlerine bakan kişi: MİÇO 
Gemide teslim satış: FOB 
Gemide türlü işlerde çalıştırılan işçi: TAYFA 
Gemide yan yelkenin direğe bağlanan alt köşesi: AMORA 
Gemide yapılan, mümkün olduğunca gerçeklere uygun, uygulamalı eğitimler: ROLE 
Gemide, yelkenlerin açılması: AMORA 
Gemideki malları gösteren ve gümrük idaresine verilen liste: MANİFESTO 
Gemideki pencerelere verilen isim: LUMBUZ 
Gemilerde ağır yük taşımaya yarayan, iki küçük ve kalın tekerleği olan el arabası: BOCİ 
Gemilerde ambar: PORTUÇ 
Gemilerde ateşçiye ateşi harlandırmak için verilen komut: FAYRAP 
Gemilerde balast tanklarında postaların omurgaya yakın bölümlerine açılan delikler: LEV 
Gemilerde baştan birinci direk ile ikinci direğin serenlerine bağlı oynak halatların makarası: BRAGOT 
Gemilerde bayrakları direğe çekmekte kullanılan ince ip: SAVLA-SAVLO 
Gemilerde borda kaplamaların en üst bölümü: KÜPEŞTE 
Gemilerde cankurtaran sandallarını oturtmak için güverteye konulan sehpa: KALASTRA 
Gemilerde çeşitli anlamlar taşıyan ışıklı işaretlerin topluca sıralandığı direk: NOEL AĞACI 
Gemilerde demir zincirin geçtiği delik: LOÇA 
Gemilerde denizcilik kurallarına aykırı durum: KARAVELA 
Gemilerde direğin üst kısmını tutmak için yapılmış parçanın üzerine oturtulduğu direğin iki yanından çıkan tahta parçalar: MAUNA 
Gemilerde direkleri sudan korumak için üstüne kalın brandadan çevrilen kılıf veya ağaçtan yapılan çerçeve: FİSTAN 
Gemilerde dış kaplamanın dayandığı iskelet: KABURGA 
Gemilerde dolap, ambar: PORTUÇ 
Gemilerde dümen evinin bulunduğu kıç çıkıntısı: KEPÇE 
Gemilerde görevli en kıdemli porsun astsubayı: BAŞPORSUN 
Gemilerde güverte ve borda kaplama tahtalarının yan yana gelmeleri sonucu aralarında oluşturdukları çizgi: ARMOZ 
Gemilerde güvertelere alınan filika vb. Küçük vasıtaları oturtmak amacıyla kalın kütüklerden yapılmış yuvalar: KALASTRA 
Gemilerde içine içme suyu konulan ortası basık küçük fıçı: KARTEL 
Gemilerde iki ağacın uç uca gelmesiyle oluşan aralık: SOKRA 
Gemilerde ileri yolda verimi arttırmak için pervane evinin çevresine yerleştirilen metal sacdan özel profil: NOZUL 
Gemilerde işaret vermek amacıyla kullanılan çan: KAMPANA 
Gemilerde işaretçi erlerin kullandığı dürbün: AYNA 
Gemilerde iskeleden çıkarken tutulan halat: VARDAMANA 
Gemilerde kamara: KABİNETO 
Gemilerde küçük makara: MANDAR 
Gemilerde kullanılan bir çeşit kalın sicim: ISPAVLİ 
Gemilerde kullanılan demir halka: ANELE
Gemilerde kullanılan hassas saat: DEKVAÇ 
Gemilerde kullanılan ince ip: LİGADURA 
Gemilerde kullanılan katrana verilen ad: EFRENÇ 
Gemilerde kullanılan küçük makara: MANDAR 
Gemilerde kullanılan küçük su fıçısı: KARTEL 
Gemilerde kullanılan, sert ağaçtan yapılmış bir çeşit iğne: KAVELYA 
Gemilerde malzeme, alet ve teçhizatın saklandığı kapalı küçük yerler: LOKER 
Gemilerde mizana direğinin gerisindeki yelken: RANDA 
Gemilerde mutfak: KUZUNE 
Gemilerde nöbet değişimi: ISKANCA 
Gemilerde pruva direkleri üzerinde yer alan gözetleme yeri: VİGLA 
Gemilerde pruvanın hemen önüne, hız kazandırmak için konulan, yunusların burnuna benzer çıkıntıya verilen isim: BULB 
Gemilerde sancak çekmede ve işaret kaldırmada kullanılan ince halat: SAVLO 
Gemilerde tayfa ve erlerin baştaraftaki koğuşları: BAŞALTI 
Gemilerde teçhizatları korumak üzere üstlerine örtülen branda kılıflar: KAPELA 
Gemilerde temizlik işlerinde kullanılan, saç veya pirinç çemberli tahta kova: GERDEL 
Gemilerde üzerine üçgen yelken asılan eğik seren: ARTENE 
Gemilerde ve iskelelerde halat atan ya da toplayan kişi: ÇIMACI 
Gemilerde ve teknelerde baştan kıça kadar döşenmiş tahta veya madeni platform döşeme: GÜVERTE 
Gemilerde ve yapılarda kullanılan, yatay kollarla ve bir kaç kişi tarafından çevrilen bocurgat: IRGAT 
Gemilerde ve zahire mağazalarında yaşayan hamam böceği: KAKKERLAK 
Gemilerde ya da sahilde can kurtarma filikalarının asıldığı,ve filikaları indirip kaldırmaya yarayan vinç sistemlerine verilen ad: MATAFORA-DAVİT 
Gemilerde yatay pistonlu bir istim makinesiyle çalışan tulumba: DONKİ 
Gemilerde yıkanan çamaşırları, yelkenlere ve brandalara asarak kurutmak için genellikle pruva direğinden baş tarafa geçirilen halat: KASAVELE 
Gemilerde yolculara hizmet eden kimse: KAMAROT 
Gemilerde, ambarlara ve makine bölümüne hava vermek için güverteye açılan baca: MANİKA 
Gemilerde, bayrakları direğe çekmekte kullanılan ince ip: SAVLA 
Gemilerde, doktor yanında çalışan sıhhiye eri: AYVAZ 
Gemilerde, içlerine içme suyu konulan, ortası basık küçük fıçı: KARTEL 
Gemilerde, üstüne üçgen şeklinde yelken açmak için direğin ortasına eğik asılan seren: ARTENE 
Gemilerde, üzerine halat veya ip geçirip tutturmaya yarayan ağaç veya metalden yapılmışkısa değnek: ÇELİK 
Gemilerde, yıkanan yelken, tente ve personel çamaşırlarının asılıp kurutulması için, genellikle baş direkten baş tarafa gerilen halat: KASAVELE 
Gemilerde, yük kaldırmakta kullanılan çeşitli malzeme: SAPAN 
Gemilerdeki pencerelere verilen isim: LUMBUZ 
Gemilerdeki safra: SABURA 
Gemilerdeki usta gemicilere verilen ad: MARNEL 
Gemilere ve yakın kıyılara yük taşıyan güvertesiz bir tür tekne: MAVNA 
Gemileri bağlamada kullanılan, üç ya da dört kollu halat: YOMA 
Gemileri iskele, rıhtım veya şamandıraya bağlamaya yarayan kalın halat: PALAMAR 
Gemileri, farklı iki su düzeyinin birinden öbürüne aşırmak için yapılmış ara havuz: LOK 
Gemileri, limanları ve kıyıları dalgalardan korumak amacıyla liman ve kıyılar önlerine yapılan setler: DALGAKIRAN 
Gemilerin alabileceği yükü belirtmekte kullanılan, bir tona eşit birim: TONİLATO 
Gemilerin ana güvertesi altındaki enine ve boyuna bölmelere ayıran düşey bölme: PERDE 
Gemilerin armalarını parçalamk için kullanılan birbirine bağlı güllelerin adı: PALAKETE 
Gemilerin barınabilecekleri koy: ÇEKMECE 
Gemilerin baş bodoslamalarının su içindeki kısmında ileri doğru uzanan şişkin kısım: BULB 
Gemilerin baş ve kıç taraflarında üst güvertelerden yukarıda kalan güverteler: KASARA 
Gemilerin baştan ikinci direği: GIRANDİ 
Gemilerin bordalarında veya su kesimlerinin altında mermi ve top isabetiyle açılan delikler: RAHNE 
Gemilerin bordra kaplamalrının güverte birleşme yerlerinin sızdırmazlığını sağlamakla yükümlü kişi: KALAFATÇI 
Gemilerin dalgalara, akıntılara kapılarak yer değiştirmemesi için suya atılan, zincirle gemiye bağlı bulunan, ucu çengelli ağır demir araç: ÇIPA 
Gemilerin demir attığı yer: FONDA 
Gemilerin hızlarını ölçmekte kullanılan alet: PARAKETE-PARAKETA 
Gemilerin iç kısımlarını aydınlatmak için bordalara ve güvertelere açılmış olan yuvarlak delikler: LUMBUZ 
Gemilerin kaburgalarını meydana getiren eğri ağaçlara verilen ad: ISKARMOZ 
Gemilerin mizana direğinin gerisindeki yelken: RANDA 
Gemilerin rıhtıma veya iskeleye bağlanmasında halattan daha kalın yomalara verilen isim: PALAMAR 
Gemilerin üst güvertelerinde ve palavralarında bulunan mutfak: GALİ 
Gemilerin veya kazanların baş kısımlarını sağlamlaştırmak için destek olarak kullanılan ağaç, tunç veya demir parçası: PAYANDA 
Gemilerin yan yana gelen kaplama tahtalarının birleşme yeri: ARMUZ 
Gemilerin yolculuğu sırasında yükünün ya da kendisinin gördüğü zarar: AVARYA 
Gemilerin yükleme ve boşaltma yapması için rıhtımlarla çevrili havuza verilen ad: DOK 
Gemilerin, yanaşma kalkma manevralarında, gemiden verilen palamarları iskeleye takmak, çıkarmak görevini yapan işçi: PALAMARCI-ÇIMACI 
Gemin demir attığı yer: FONDA 
Gemin demirden olan damaklık bölümü: ÇEBEŞ 
Gemin uçlarına bağlanarak hayvanı yöneltmeye yarayan kayış: DİZGİN 
Geminin ana çubuk boğadalarını bordaya bağlayan demir halkalardan her biri: LANDA 
Geminin ana güverte düzeyinde, bordaların birbirine paralel olduğu yere kadar uzanan kıç eğmeci: MORFİDAR 
Geminin arkası: PUPA 
Geminin bağlı olduğu limanın adı yazılan düz veya yuvarlak kıç bölümü: AYNALIK 
Geminin baş ile kıçı arasında inik meyil veya kıç tarafta su kesiminin altındaki dar kesim: ÇALIM 
Geminin baş tarafı: KEREMPE 
Geminin baş tarafındaki direk üzerinde bulunan küçük çan: KAMPANA 
Geminin baş tarafındaki yatık direğin (cıvadranın) dışarıya doğru uzanan parçası: BASTON 
Geminin baş tarafından havaya doğru biraz kalkık olarak uzatılmış bulunan direk: CIVADRA 
Geminin başını rüzgâra çevirme komutu: BOCA-POCA 
Geminin başka bir gemiden veya kıyıdan uzaklaşması: AVARA 
Geminin Baş-kıç doğrultusunda eğimli durması: TRİM 
Geminin baştan ikinci direği: GFARNDİ 
Geminin borda kaplamalrının, baş ve kıç bodoslamalarına bitişmek için kavis yaptığı noktalarla bodoslamalar arasında kalan kısım: OMUZLUK 
Geminin bordasındaki top çıkartılan dört köşe açıklık: SAPARTA-ZAPARTA 
Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler: KANA 
Geminin çeşitli yerlerinde kullanılan ve kullanıldığı yere göre belirli bir uzunluğu olan ince halat: SALVO 
Geminin cıvadrasına çekilen üçgen yelken: FLOK 
Geminin demir alması: İRSA 
Geminin demir attığı yer: FONDA 
Geminin direk, seren, yelken ve ip gibi donanımını düzenleyen usta: ARMADOR 
Geminin eksinine dikey olarak konulan çubuklara verilen ad: PANYOL 
Geminin en geniş yeri: MASTURİ 
Geminin götürü olarak kiralanması: ISKARSO 
Geminin gövde çatısını kuran postaları uçlarından birbirine bağlayan yapı unsuru: KEMERE 
Geminin hangi devlete ait olduğunu gösteren bayrak: BANDIRA 
Geminin her hangi bir sebeple baş tarafının kıç tarafa oranla daha fazla suya batması: BAŞLI 
Geminin içindeki en alt bölüm: SİNTİNE 
Geminin izlediği yol: ROTA 
Geminin kaburgalarını birbirine bağlayan demir kuşak: İSTRALYA 
Geminin kaplama tahtaları arasını üstüpü ile doldurup ziftleyerek su keçirmez duruma getirme: KALAFAT 
Geminin madeni kütlesinin pusula iğnesinde meydana getirdiği etki: SAPMA 
Geminin mizana direğinin gerisindeki yelken: RANDA 
Geminin ön bölümünde çapanın bulunduğu yer: BAŞÜSTÜ 
Geminin ön tarafı: PRUVA 
Geminin orta bölümü: BEL 
Geminin rüzgar alan yönü: ORSA 
Geminin rüzgar almayan yanı: BOCA 
Geminin rüzgar üstüne veya altına dönmesi için yelkenlerin bazısını gevşetme, bazısını germe işlemi: TİRAMOLA 
Geminin satteki hızını anlamak için kullanılan aygıt: PARAKETE 
Geminin sol yanı: İSKELE 
Geminin su kesiminden aşağı bölümünün baş ve kıç bodoslamasına doğru darlaşması: ÇALIM 
Geminin sürekli en üst güvertesinin de üzerinde kalan kısa güverteler: KASARA 
Geminin üst kısmına çıkabilmek için iskele, yani merdiven teşkil etmek üzere çarmıhlara aykırı ve kazık bağı ile bağlanmış ince halatlar: ISKALARİYA 
Geminin veya kayığın yanı: BORDA 
Geminin yanında sıralı şekilde duran topların tümü: SAPARTA-ZAPARTA 
Geminin yanından vurarak gemiyi sarsan dalga: KARINTI 
Geminin yükünün pek sıkı olarak istif edilmesi: ISKARÇA 
Geminin zincirini toplayıp demirini kaldırmaya hazır bulunması: APİKO 
Geminin, rüzgârın geldiği yöne döndürülmesi: ORSA 
Gemisini gemi ticaretinde kullanan gemi sahibi: DONATAN 
Gemiye çarpacak torpidonun patlama noktası karinadan uzak tutmak için karina dışına intibak ettirilerek eklenmiş şişkin bölme: BALÇ 
Gemiyi baştan ya da kıçtan halatla karaya bağlama: ABAŞO 
Gemiyi istenen bir yerde tutmak için bir zincirle denize atılan, iki ya da daha çok kolu bulunan gemi demiri: ÇİPO 
Gemiyi veya tekneyi istenilen rotaya döndükten sonra, istenilen yöne seyredilmesi için verilen komut: VİYA 
Genellikle nakliye amaçlı kullanılan ancak içinde toplarda bulunan, tek direkli gemilere verilen ad: AĞRİBAR 
Genellikle tek direkli, randalı, ince ve hafif spor yelkenlisi: KOTRA 
Genellikle Venedik?te kullanılan bir kayık: GONDOL 
Gerilmiş halatla taşıma: VARAGELE 
Gezi amacıyla kullanılan iki direkli gemi: GULET 
Gezinti için kullanılan küçük vapur: MUŞ 
Ghanj Nehrinde, yük taşımak için kullanılan altı düz tekne: PATİLE 
Gırgır ağlarının kurşun yakasındaki halkların içinden geçip vinçle çekildiğinde ağın tor kısmının torba halinde tekneye alınmasına yarayan çelik tel: İSTİNGA 
Göllerde ve ırmaklarda balık avlamakta kullanılan, altı düz küçük tekne: BORANİÇE 
Gondol?a benzer kayık: PEREME-PELEME 
Gösteri yapan eğlence teknesi: BARÇ 
Grandi direğinin en alt sereni ve bu serene çekilen yelken: MAYİSTRA 
Grandi ve bocurum direkleriyle donatılmış iki direkli yelkenli tekne: YOVL 
Güney Amerika?da kullanılan balıkçı salı: BALSA 
Güney Anadolu?da yaşayan Türkmenler arasında yaygın olan ve ırızva da denilen telli çalgı: KARADÜZEN 
Günümüz donanmalarında personel ve yük taşımada kullanılanbüyük filika: İŞKAMPAVİYA 
Günümüz donanmalarında personel ve yük taşımalarında kullanılan en büyük filika: İŞKAMPAVİYA 
Günümüz Türkiye topraklarında yapımı tamamlanan ve kullanıma sunulan ilk buharlı gemi: ESERİ HAYIR 
Güveretenin döşenebilmesi için posta uçlarını birleştiren, enine konan kısımlardır: KEMERE 
Güverte borda kaplama tahtalarının yan yana gelmeleri sonucu aralarında oluşan çizgi: ARMOZ 
Güverte döşemesinde iki ağacın uç uca gelmesiyle oluşan aralık: SOKRA 
Güverte döşemesinde iki ağacın uç uca gelmesiyle oluşan aralık: SOKRA 
Güverte döşemesine bindirilen kemerelerin arasındaki kıza çıtalar: GERDER 
Güverte kenarlarında yüklerin ve insanların denize düşmemesi ve dalgaların güverteye fazla gelmemesi için yapılan gemiyi tamamen saran dik levhalar: PARAMPET 
Güverte korkuluğu: PARAPET 
Güverte locasının altındaki demir kol: KASTANYOLA 
Güverte üstündeki borda kaplaması: KÜPEŞTE 
Güverte ve borda kaplama tahtalarının arasındaki çizgi: ARMUZ 
Güverte veya makinede görevli gemici veya ateşçi: NÖBETÇİ 
Güvertedeki suyun denize akıtılabilmesi için yalı kütükleri üzerinden bordaya açılan oluklu delikler: FİRENGİ 
Güvertenin döşenebilmesi için posta uçlarını birleştiren enine konan kısımlar: KEMERE 
Güverteyi yağmur ve güneşten korumak için güverte üzeriene açılan branda veya başka bir malzememden yapılmış örtü: TENTE 
 
 
 
Haberleşmeye yarayan bir tür süratli vapur: AVİZO 
Hafif zırha sahip, fırkateynden küçük, sahil devriye gemilerinden büyük savaş gemilerinin adı: KORVET 
Halat dikme işlemlerinde kullanılan sert bir ağaçtan yapılmış havuç şekline benzeyen malzeme: KAVELA 
Halat sargısı: BADERNA 
Halat tellerinden örülmüş ip: SALMASTRA 
Halat ucu: ÇIMA 
Halat ve zincir ebadını ölçmek için kullanılan bir ölçü: BURGATA 
Halat ve zincirlerin iyi toplanmamasından ileri gelen dolaşıklık ve burulma: GAMBA 
Halat veya zincirin kopması: KESİLDİ 
Halat volta etmek için ağaç veya metalden yapılmış silindirik biçimde güverte veya rıhtıma bağlanmış bir eleman: BABA 
Halat yumağı: RODA 
Halat, elincesi veya yomaların uç kısmı: ÇIMA 
Halatı germe, gergin tutma'' anlamında kullanılan denizcilik terimi: KASKA 
Halatı meydana getiren incecik ipler: FLASA 
Halatın aşınabilecek yerine sarılan bez, halat sargısı: BADERNA 
Halatın örselenecek yerinde tel ya da sicimle yapılan sargı: FAÇUNA 
Halatın sabitlenmesi için kendi üzerinde veya başka bir yere bir kere sarılması: VOLTA 
Halatın veya bir yomanın sağa veya sola doğru kollarının bükülmesi: BÜKÜN 
Halatları sarmak için güverteye yerleştirilmiş küçük baba: BİTA 
Halatların bağlı bulundukları yerlerden fora edilmesi için verilen kumanda: MOLA 
Halatların çevresini belirten birim: BURGATA 
Halatların çımalarına açılmayacak şekilde yuvarlak şekilde yapılan ve dikişle emniyete alınan yuvarlak büyük halkalar: KASA 
Halatların çımalarında kasa yapmakta kullanılan madeni halka biçimindeki malzeme: RADANSA 
Halatların dikişlerinde kullanılan demir veya ağaç kama: KAVELA 
Halatların façunasında kullanılan ip: GİRCALA 
Halatların façunasında kullanılan, katranlı kendirden yapılmış, üç katlı ve sağa bükülmüş ip: GIRCALA 
Halatların kalınlığını anlatmak için kullanılan bir pusa eşit birim: BURGATA 
Halatların ucuna tutabilmek için veya süs olarak yapılan bir cins düğüm şeklindeki işleme: CEVİZ 
Halatların, merkezden çevreye doğru tek kat olarak roda edilmiş şekli: TUCA 
Halatta kaymayı önleyen bir düğüm biçimi: KROPİ 
Halattan örülmüş ağ: ŞIKKA 
Halattan, hasırdan veya sentetik malzemeden yapılmış, içi doldurulmuş veya şişirilmiş bir usturmaça çeşidi: USTURMAÇA 
Harp gemilerinde personel taşımakta kullanılan motorlu büyük filika: İŞKAMPAVYA 
Harp gemilerinin sol taraflarındaki merasim merdiveni: ISKALARA 
Harp gemilerinin ve bilumum beylik gemilerin grandi direklerine çekilen ensiz ve uzun şerit sancaklar: FLANDRA 
Harp gemilerinin yanına yaklaşıp malzeme, hediyelik eşya vs. satan seyyar satıcı tekneleri: BAMBOT 
Harp ve ticari gemilerin direklerine gözcülerin nöbet tutmaları için yapılmış yer: VİĞLE 
Hatalı germe, gergin tutma'' anlamında kullanılan denizcilik terimi: KASKA 
Havuza alınan ya da karaya çekilen geminin devrilmesini önlemek için iki yanına düşey destekler yerleştirmek işine verilen isim: DAYAKLAMAK 
Hem yelken, hem kürekle yol alan, özellikle Akdeniz'de kullanılmış bir savaş gemisi: KADIRGA 
Hep birlikte kürek çekmek için verilen komuta: ALBERABER 
Her iki küreği bir kişi tarafından çekilen birden üç çifteye kadar savaş gemisi sandalı: PATALYA 
Hindistan?da Ganj nehrinde XIX.yüzyılda posta ulaşımı için kullanılan sandal: DAK 
Hollanda gemisi: KOF 
Hollanda?da turbo taşımaya yarayan dar uzun yük teknesi: EİER 
Hollanda?ya özgü yelkenli bir tekne: SNİK
Hollanda'da kanallarda kullanılan, gövde ve arka kısmı elma şeklinde yüksek bir çeşit tekne: BOİR 
Hollanda'da turba taşımaya yarayan dar, uzun yük teknesi: EİKER-BİKER 
Hollanda'ya özgü, yelkenli bir tekne: SNİK 
 
 
 
İçine yalnız kürek çekenin girebildiği çok uzun ve çok dar bir yarış kayığı: SKİF 
İki çift kürekli balıkçı kayığı: TARLAKOZ 
İki denge çubuklu Malezya teknesi: PRAV 
İki dilli iki makara ile yapılan palanga: MANİŞKA 
İki dilli makara ile yapılan palanga: MANİŞKA 
İki direkli bir yelken türü: ISKURA 
İki direkli ve kare yelkenli bir gemi: BRİK 
İki direkli ve yelkenli bir savaş gemisi: BRİK-GULET 
İki direkli yelkenli gemi: USKUNA-ISKUNA 
İki direkli yelkenli tekne: MARTIKA-MARTİKO 
İki direkli, seren yelkenli, birkaç top taşıyan gemi: BRİK 
İki gemi ya da gemi ile kıyı istasyonu arasında haberleşmede kullanılan üç kollu işaret sütunu: SEMAFOR 
İki halatı ek yerleri kalınlaşmayacak şekilde birbiri ile bağlama: MATİZ 
İki kısa direkli, yelkenli ve hızlı giden nakliye gemileri: ÇEKELEVE 
İki kişi tarafından yönetilen bir çeşit sportif amaçlı yelkenli: PİRAT 
İki kişilik yarış yelkenlisi: STAR 
İki kişilik, sportif amaçlı bir tür küçük yelkenli: PİRAT 
İki küpeşte boyunca belirli aralıklarla güverteye dikey olarak tespit edilmiş direkler: BABADALYA 
İki matafora cundaları arasında bulunup can halatlarının bağlandığı tel halat: FALAKA 
İki paralel kütükten yapılmış sal veya çift tekneli kayık: KATAMARAN 
İki sıra kürekli Antikçağ Roma teknesi: BİREMİS 
İki sıra topu olan gemiler: KARAKA 
İkinci Dünya Savaşı yıllarında Japon denizaltılarına verilen ad: AKİKAZE 
İnce halatları volta etmek için güverteye yerleştirilen küçük baba: BİTA 
İnce halatları, gabya yelkenlerinin iskotalarını, selviçeleri vb. volta atmak için üst güverteye yerleştirilen baba: BİTA 
İngiltere'ye ısmarlanan denizaltıları almaya giderken kimliği belirsiz bir denizaltı tarafından 1941'de Kıbrıs açıklarında batırılan Türk şilebi: REFAH 
İnşa halindeki bir geminin eğrilerini gerekli konumda tutmak için vurulan geçici kemer: PALADOR 
İran körfezinde kullanılan bir çeşit kayık: BOOM 
İri ağaç gövdelerinin içinin oyularak yapılması esasına dayalı, karmaşık yapılı, gelişkin tekne: PİRAGUA 
İskele gibi yerlere yanaşan teknelere girip çıkmayı sağlayan tahta köprü, gemi merdivenine verilen ad: DOSA 
İskeleye yanaşmış gemilere girip çıkmak için kullanılan köprü: DOSA 
İskenderiye kıyılarında ve Nil nehrinde kullanılan küçük yelkenli tekne: CERİM 
İtalya'da kullanılan bir çeşit gezi kayığı: GONDOL 
 
 
 
Irmaklar üzerinde işleyen ve şişirilmiş tulumlar üzerine kurulan bir çeşit sal: KELEK 
Irmaklarda işleyen bir çeşit altı düz tekne: PELEME-TOMBAZ 
Irmaklarda işleyen ve büyük gemileri yüklemeye veya boşaltmaya yarayan hem kürekli hem yelkenli tekne: GABAR 
Irmaklarda işleyen ve şişirilmiş tulumlar üzerine kurulan bir çeşit sal: KELEK 
Irmaklarda işleyen, altı düz kayık: PELEME 
Irmaklarda ve göllerde kullanılan küçük bir kayık: ÇİRNİK 
Irmaklarda ve sığ sularda yük taşımakta kullanılan bir tür tekne: LİMBO 
Irmakları geçmek için kullanılan sal: POT 
Irmakları geçmekte kullanılan sal: POOL 
Işıkla yapılan balık avında teknenin çevresine toplanan balıkları yakalamak için kullanılan yüzer ağ: LAMPARA 
 
 
 
Japonya?da yolcu taşımakta kullanılan, iki ya da üç tekerlekli çekçek: CİNRİKİŞA 
 
 
 
Kaba ve iri yapılı ayna kıçlı bir tür kayık: VARKA 
Kalyon türünden küçük savaş gemisi: BARÇA 
Kamaralarda alt güverteleri aydınlatmak için bordalardan ve güvertelerden açılan yuvarlak pencere: LOMBOZ 
Kano: KİK 
Kaptan Cousteau'nun özel denizaltı araştırma gemisi: CALYPSO 
Karadeniz kıyılarında kereste taşımada kullanılan bir tür tekne: İNEBOLU 
Karadeniz yapımı yelkenli türü: GAGALI 
Karadeniz yelkenlisi: TAKA 
Karadeniz?de kereste taşımakta kullanılan bir tür küçük mavna: İNEBOLU KÜTÜĞÜ 
Karadeniz'de imal edilen balıkçı teknesi: ALAMATRA 
Karadenizde, alamana kayıklarının önde giden kayık başına dikili gözcü direği: ALBURA 
Kare yelkenlerin serenine bağlanan miyama yakalarını sağlamlaştırmak için yelken bezi üzerine dikilen ensiz bez: MİYAMA 
Kavançalı seren yelkeni: PRAÇERA 
Kayığın baş tarafındaki boş yer: SİNTİNA 
Kayığın geri geri gitmesi: TORNİSTAN 
Kayığın iki yanında bulunan ve kıyıya çekmek için ip takılanacak çıkıntılar: KAYNA 
Kayığın kolayca yüzdürülmesi ya da karaya çekilmesi için üzerine donyağı sürülen ortası kertikli ağaçlar: FELEK 
Kayığın ortasında su biriken yer: ALAYSA 
Kayığın sağ tarafı: SANCAK 
Kayığın sol tarafı: İSKELE 
Kayık halatlarının bağlandığı alet: VİRA 
Kayık küreğinin toparlakça yeri: TOPAÇ 
Kayık ve motorun altındaki sivri parça: NAL 
Kayık yelkeninin kulağında kasıp açmak için olan makara: MAPA 
Kayık, mavna ve küçük gemilerin kalafata çekildikleri yer: ÇEKEK 
Kayık: ZEVRAK 
Kayıklarda bordayı aşan dalgaların içeriye girmesine engel olan eğik tahta: DENİZLİK 
Kayıklarda dümenin takıldığı delikler: İĞNECİK 
Kayıkları suya çekmek için kullanılan ağaç kızaklar: FELENK 
Kayıkta kıçtan birinci oturak: HAMLA 
Kayıkta küreklerin çekildiği kısım: KİLİTÇİK 
Kayıkta, küreklerin bir defa suya batırılıp çıkarılması: HAMLA 
KAYIT. Osmanlı donanmasında kıyıları korumakta kullanılan altı düz tekne: ŞAYKA-ÇAYKA 
Kazaya uğrayan gemiler tarafından, içine not yazılıp denize bırakılan ağzı mühürlü şişe: POTKAL 
Kazaya uğrayan gemilerin yolcularını ve gemi adamlarını kurtarma işi: TAHLİSİYE 
Keşmir?de göl ve nehirlerde kullanılan bir tür büyük gondol: ŞİKARA 
Kıç bodoslama üzerine konan ve dümen iğneciğinin üzerine konduğu tahta levha: AYNALIK 
Kıç direkteki kısa seren: GİZ 
Kıç tarafı akdeniz şebeklerini andıran eski hollanda ve kuzey amerika balıkçı gemisi: PİNK 
Kıç tarafı yüksek, hızlı giden yelkenli: ÇEKELEVE-SAKALAVA 
Kıyı boyunca yapılan ölçümlerde yönleri kestirilecek noktalara dikilen direk: VETET 
Kıyı gezileri için kullanılan, yelkenli küçük yat: BELUGA 
Kıyı ile gemi arasında kullanılan alt düz, sağlam yapılı saç tekne: LAYTER 
Kıyı korunmasında ve karakol görevinde kullanılan küçük savaş gemisi: GAMBOT 
Kıyı limanları arasında sefer yapmak üzere inşa edilmiş küçük tonajda yük gemisi: KOSTER 
Kıyıdan açıkta bulunan gemilerin yüklemesinde ve boşaltılmasında kullanılan,genellikle altı düz, sığ su teknesi: LAYTER 
Kıyılarda ve nehirlerde kullanılan,on üç çifte kürekle yürütülen ince donanma gemisi: KANCABAŞ 
Kıyıya vuran gemi enkazını devletten aldığı izinle toplayan kimse: KIYICI 
Kıyularda, rıhtımlarda gemilerin palamarlarını bağlamaya yarayan, taştan, ağaçtan veya demirden yapılmış büyük baba: KOLONA 
Kızak tipinde yapılmış deniz aracı: KATAMARAN 
Kızıldeniz ve Basra Körfezinde çalışan bir ticaret gemisi türü: BAGALA 
Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nde kullanılan bir Arap teknesi: ZAMBUK 
Kızıldeniz'de ve Basra Körfezi'nde kullanılan yelkenli bir ticaret gemisi: BAGALA 
Komodorlara özgü çıması çatal biçiminde kesilmiş sancak: GİDON 
Köprüsüz ve gövdesi yalı kaplaması biçiminde inşa edilmiş norveç balıkçı gemisi: PRAM 
Körfezlerde, iç sularda yük taşımasında kullanılan yaklaşık olarak 100 tonluk altı düz yelkenli tekne: BARÇ 
Korsanlar tarafından kullanılan bir tür gemi: ACATİUM 
Korunaklı sularda yolcu ve taşıt taşımakta kullanılan tekne: FERİBOT 
Kristof Kolomb?un Amerika seferi sırasında yönettiği üç gemiden biri: NİNA 
Kristof Kolomb'un Amerika'ya yaptığı iki yolculukta kullandığı sancak gemisi: SANTA MARİA 
Küçük bir Arap teknesi: BADAN 
Küçük boyda kayık: ÇIYNIK 
Küçük boyutlu ve yelkenli bir savaş gemisi: ŞALOPA 
Küçük gemi: BOT-NAVİ 
Küçük gemiler topluluğu: FİLOTİLLA 
Küçük güverte: KASARA 
Küçük Hollanda balıkçı teknesi: BLAZER 
Küçük odun gemisi: ALAMANA 
Küçük tekne kaptanı: REİS 
Küçük teknelerde kimi kez çapa yerine kullanılan büyük ve ağır taş: MALITAŞI 
Küçük teknelerde kullanılan hasır yelken: LAĞ 
Küçük tonajlı yük gemisi: KOSTER 
Küçük vapur, çatana: İSTİMBOT 
Küçük ve hafif nakliye gemisi: GALYOT 
Küpeşte, tekne ve gemilerdeki korkuluk: PARAPET 
Kürek çekerekn tekneyi geriye itmek için verilen komut: SİYA 
Kürek çekerken ayak dayanılan ağaç puntal: YARIMOTURAK 
Kürek çekerken tekneyi geriye itmek için verilen komut: SİY 
Kürek çekilirken küreğin bir periyot içindeki mesafesi: HAMLA-HAMLE 
Kürek takmak için sandalın kenarlarına yerleştirilen ağaç çubuk: ISKARMOZ 
Kürek yarışlarında sancak ve iskelesinde ikişer tek küreği olan tekne: DÖRTTEK 
Kürekle çalışan sığ su gemisi: BROLİK 
Kürekle çekilen güvertesiz küçük savaş gemilerine yerleştirilen hahfif top: ÇAKALOZ 
Kürekle yürütülen dar, uzun ve hafif tekne: KANO 
Kürekle yürütülen, sakin suda dolaşmaya elverişli dar ve uzun sandal: YOLE 
Kürekle yürütülen, sakin sularda yapılan yarışlarda ve seyirlerde kullanılan, dar ve uzun biçimli hafif tekne: YOLE 
Kürekleri tersine kullanarak sandalı geriye yürütme: SİYA 
Küreklerin bir kez suya daldırılıp çıkarılması: HAMLA 
Kürekli teknelerde küreğin bağlanması veya oturması için ay veya çelik şeklindeki lumbar ıskarmoz denilen aygıtlar: ISKARMOZ 
Kürekli teknelerde kürekçilerin oturması için alabandalar arasına uzatılmış enli tahta: OTURAK 
Kürekli teknelerde serdümene en yakın kürekçi: HAMLACI 
Kurtuluş Savaşı?nda Karadeniz?de çalışan, Anadolu?ya silah ve cephane taşıyan küçük çaplı bir savaş gemisi: GAZAL 
Kuzey Kolombiya?nın Atlantik sahillerinde kızılderililerin kullandığı içi oyuk kano: ANOA 
 
 
 
Limanda gemilerin yükleme veya tahliye işlerini yürüten insan veya şirket: STEVEDOR 
Limandan limana deniz kıyısınca giden gemi: KOSTER 
Limanlarda gemilere çeşitli eşya götürmekte kullanılan kayık: BOMBOT 
Limanlarda kıyı ile gemi arasında yük taşımada kullanılan altı düz, sağlam yapılı sac tekne: LAYTER 
 
 
 
Makara dilinin ortasına konan ve aşınmayı önleyen madeni oluk: PORİNÇİNE 
Malabar kıyısında kullanılan, çoğunlukla biri başta kıç üstünde iki direği bulunan küçük, kabotaj yelkenli gemisi: GALVETA 
Malakka boğazında kullanılan deniz ulaşım aracı: PENCACAP 
Maltalılar tarafından kullanılmış altı düz ve tek direkli küçük tekne: SİPARONER. 
Maskat Bölgesinde kullanılan bir Arap kabotaj gemisi: DUNGİYE 
Mavna gibi eşya naklinde kullanılan büyük duba: ŞAT 
Motorlu gemi: MS 
Motorsuz büyük tekne: MAVNA 
 
 
 
Navlun mukavelesi ile yük taşımaya bağlanan bir gemiye tanınan yükleme,boşaltma günleri sayısı: İSTARYA-STARYA-İSTALYA 
Nehirlerde çalışan ve büyük gemileri yükleyip boşaltmakta kullanılan, hem kürek hem de yelkenle yürütülen tekne: GABAR 
Nehri geçmek için kullanılan ilkel sal: APART 
Nehrin bir kenarından diğer kenarına geçebilmek için ağaçtan, sazdan veya şişirilmiş tulumlardan yapılan sal: CALE 
Nil Irmağı'nda kullanılan yelkenli bir tekne: FELUKA 
Nil nehrinde çalışan bir tür yelkenli ticaret gemisi: GAİSA 
Nil Nehrinde ve İskenderiye kıyılarında işleyen küçük tekne: CERME 
Nil üzerinde taşımacılıkta kullanılan küçük bir gemi: FELUKA. 
Norveç kıyılarına özgü artık kullanılmayan bir tekne türü: JAEGT 
Norveç kıyılarında çalışan küçük balıkçı gemilerinin yardımına koşmak için özel olarak tasarlanmış kurtarma gemisi: REDNİNGSKÖYTE 
Norveçli kâşif Thor Heyerdahl?ın, eski Mısırlıların Amerika?ya gittiğini kanıtlamak için papirüsten yaptığı ve ikinci seferinde başarıya ulaştığı teknenin adı: RUANDA 
Nuh?un teknesi: ARK 
 
 
 
Okyanus inceleme ve araştırma gemisi: CALYPSO 
On dokuz ya da yirmi dört kürekçisi olan, çektiri türünden savaş gemisi: KALİTE 
On yedinci yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla kadar kıyı taşımacılığında ve iç sularda kullanılan Hollanda yelkenlisi: KAAG 
Öne doğru eğik kısa direği üzerine Latin yelkeni çekilen, eski Portekiz balıkçı teknesi: MULETA 
Ördek avlamada kullanılan ve kürekle hareket ettirilen düz dipli kayık: CIRNIK 
Orta büyüklükte zırhlı bir savaş gemisi: MONİTOR 
Orta çağda okyanusta kullanılmış yelkenli büyük gemi: NEF 
Orta çağlarda kullanılmış büyük Adriyatik gemisi: ARGOSY 
Ortaçağ gemisi: BARÇA 
Ortaçağ'da açık denizlerde kullanılmış yelkenli gemi: NAVİ 
Ortaçağda kullanılan küçük tekne: BOTKEN 
Ortaçağda kullanılan kürekli ve yelkenli, taşıma gemisi: BORÇA 
Ortaçağda kullanılan yelkenli büyük gemi: NEF 
Ortaçağda kullanılan, alçak ve altı düz bir çeşit gemi: GALİ 
Ortaçağda nakliye gemisi: BARÇA 
Ortaçağ'da Okyanus'ta kullanılmış yelkenli büyük gemi: NEF 
Ortaçağda okyanusta kullanılmış yelkenli gemi: NEF 
Osmanlı Donanmasın da küçük savaş gemisi: KALİTE 
Osmanlı donanmasında filo komutanlarının gemisi: BAŞTARDE 
Osmanlı donanmasında kullanılan büyük bir tekne: AĞRIPAR 
Osmanlı donanmasında kullanılan iki direkli savaş gemisi: GURAB 
Osmanlı donanmasında kullanılan kadırga türünden bir savaş gemisi: BAŞTARDE 
Osmanlı donanmasında kullanılan yelkenli bir gemi: ÇEKELEVE 
Osmanlı donanmasında kullanılmış büyük bir savaş gemisi: BURTUN-GURAB-KUKA 
Osmanlı donanmasında kullanılmış yelşkenli bir gemi: ÇEKELEVE 
Osmanlı donanmasında kullanılmış, çektiri türünden bir savaş gemisi: KALİTE 
Osmanlı donanmasında yer alan kadırga cinsinden bir tür savaş gemisi: BAŞTARDA 
Osmanlı donanmasının en küçük ve hızlı gemisi: UÇURMA 
Osmanlılar döneminde Tuna ırmağında kullanılan hafif bir savaş gemisi: NASAD 
Osmanlılar zamanında Tuna ırmağında kullanılan çektiri türünden gemi: CALİYE-ÇAMLICA 
 
 
 
Özel gezinti gemisi: YAT 
Özellikle Nil Irmağı'nda kullanılan yelkenli bir tekne: FELUKA 
 
 
 
Personel ve yük taşımada kullanılan büyük filika: İŞKAMPAVİYA 
Pervane yatağına sarılan ve su geçmesini engelleyen mumlu ip: SALMASIRA 
Pistonlu tekne: JİG
Portekiz?e özgü bir tür balıkçı teknesi: MULETA 
Pruva direği kabasorta armalı, grandi direği sübye armalı iki direkli yelkenli tekne: USKUNA 
Pruva direğinde en altta bulunan ana seren: TRİNKET 
Pruva ve grandi direğicundaları arasındaki tel halat: KARANFİL 
Pruvasında tek bir flok yelkeni bulunan tek direkli gemi: SLUP 
Rıhtım, iskele gibi yerlere yanaşmış gemilere girip çıkmak için konulan köprü: DOSA 
Rıhtımın su üstünde kalan bölümü: SOM 
Rıhtımlarda palamarları bağlamaya yarayan, taştan ağaçtan ya da demirden, büyük baba: KOLONA 
Rota istikametlerini gösteren, kerteriz alıp mevki konmasına yardım eden mıknatıslı veya cayro devvaresi ile çalışan seyir aleti: PUSLA 
Rüzgar sörfünde kullanılan direk ve yelkenli küçük tekne: SAİLBOARD 
Rüzgarın yelkenler üzerinde işlememesi yüzünden yelkenlerin bayrak gibi dalgalanması: PALYA 
 
 
 
Sabahları, sarılan brandaların konduğu gemi içinde veya dışındaki dolaplar: PARAMPET 
Sabit manevralarda ve gemileri bağlamada kullanılan,üç veya dört kollu halat: YOMA 
Samoa yerlilerinin kullandıkları çift tekneli araç: ALIA 
Sancağı, sereni ya da yelkeni direkten aşağı alma: ARİYA 
Sancak çekmek için kullanılan 1,5 burgatalık ince halat: SAVLO 
Sandal, küçük kayık, balıkçı kayığı: FELİKA 
Sandal, motor ve gemilerin baş tarafında ucu denize doğru uzanan ağaç: BASTON-FRANCALA 
Sandalı kıçtan yürüten kısa kürek: BOYNA 
Sandalları asmaya yarayan ve gemilerin bordalarında bulunan dikmelere verilen ad: MATAFORA 
Sardunya ile İtalya arasında canlı istakoz taşımada kullanılan 20-30 metre boyunda tekne: ARAGOSTAI 
Sarılı bulunan ve yağmurdan ıslanmış bulunan yelkenleri kurutmak maksadıyla açmak için verilen komut: FORAVELE 
Savaş gemilerinde çavuştan yüksek bir aşamada bulunan er: SERDÜMEN 
Savaş gemilerinde sabit ve hareketli armalar ile makara,demir ve zincirlerle ilgili işlerde yetiştirilmiş usta personel: PORSUN 
Savaş gemilerinde sol tarafta bulunan tören merdiveni: ISKALARYA 
Savaş gemilerinde sualtı silahı olarak kullanılan büyük bomba: TORPİL 
Savaş gemilerinde subayların ve eratın dinlenmesi ve sigara içmesi için ayrılan yer: SANTABARBA 
Savaş gemilerinde temizlik işleriyle görevlendirilmiş er: USKUTADOR 
Savaş gemilerinde uçakları fırlatmaya yarayan mekanik düzenek: KATAPULT 
Savaş gemilerinde, askerlerin yattığı asılı yatak: BIRANDA 
Savaş gemilerinde, erlerin brandalarını sardıktan sonra bağlamakta kullandıkları ince halat: NEVCET 
Savaş gemilerindeki asma yatak: BRANDA 
Savaş gemilerindeki kürekli veya yelkinli tekneler: FİLİKA 
Savaş gemilerinin her iki küreği bir kişi tarafından çekilen ve birden üç çifteye kadar küreği bulunan filikası: PATALYA 
Savaş teknesinde topu bordoya bağlayan halat: BRAGA 
Savaş ve ticaret gemilerinde gece işaretleşmek için kullanılan elektrikli lamba: FİLEYSİN 
Savaş ve ticaret gemilerinde gözcülerin nöbet tutmaları için yapılmış yer: VİGRA 
Savaş ve ticaret gemilerinin direklerine ve dalyanlarda dikine gömülmüş gönderler üzerine gözcülerin nöbet tutmaları için yapılmış yer: VİGLA 
Selamlamak için filika küreklerinin yukarıya kaldırılması.: ALABORA 
Selviçeleri bağlamak üzere alabandalara konulan ağaç veya demirden yapılmış yerler: ARMADORA 
Seren ve bumba cundalarından aşağı iki tarafa inen halatlar: ABLİ 
Seren yelkenlerini sarmak için gıradin yakalarının iki kenarını serene doğru çekerek toplayan halatlar: SALABURUN 
Seren yelkenlerinin camadana vurulması sırasında camadan matafyonlarından her birini serenin cundasına bağlayan kısa halat: MORİZE 
Seren yelkenlerinin geriye bakan kısımları: ÇÖRDEK 
Serender direklerinin üst kısmında bulunan ve serenderlere fare girmesini engelleyen, koniye benzer bölüm: ROGOBAT 
Serene veya geminin herhangi bir kısmına açılan delik: BASTİKA 
Serenlere açılan delik: BASARYA 
Serenleri direk ve çubuklara asmak ve serenleri güverteye paralel tutmak için seren cundalarından direğe alınan halatlar: MANTİLYA 
Serenleri pırasya pupaya ve rüzgarı başa alarak gemiyi ilerletme: RUBA 
Serenleri pupaya prasya ederek rüzgarı başa alıp yelkenli bir gemiye yol verme: RUBA 
Serenlerin cundalarından alınarak hamaylısına donatılan ve yelkenlerin sarılmaları sırasında gabyerlerin ayaklarını bastıkları halatlar: MARSİPET 
Sert bir armatürle birleştirilmiş uzun ve birbirine koşut üç gövdeden oluşan açık denizde kullanılabilen tekne: TRİMARAN 
Seyir halinde bir geminin başının, rüzgar veya denizler sebebiyle istenilen rotadan sapıp bir tarafa doğru dönmesi: KAPTIRMAK 
Seyir halindeki bir geminin harita üzerindeki konumu: PUNT 
Seyir işaretlerini taşımaya, bir geçidi bir tehlikeyi belirtmeye yarayan yüzer cisim: ŞAMANDIRA 
Sığ suda batmış olan bir geminin enkazı veya su üzerinde yüzen parçaları: LEŞ 
Sığ sularda ağır yükleri taşımakta kullanılan, altı düz bir çeşit tekne: ŞAT 
Sintine üzerindeki döşeme tahtaları: FARŞ 
Siparişe göre, sabit bir güzergahı olmadan yapılan gemicilik TREMPİNG 
Sırıkla hateket ettirilen altı düz, dar sandal: PUNT 
Suda yüzdürülerek çekilen bir cismin sağa sola çarpmasını önleyen donanım: AÇEVELE 
 
 
 
Takadan büyük bir çeşit Karadeniz kayığı: ÇAPAK 
Takadan büyük, başve kıç tarafı yukarı kalkık bir çeşit Karadeniz kayığı: ÇAPAR 
Takaların baş kasaraları gerisinde omuzluklarından uskundra gibi dışarı çıkmış kütükler: GADEBOS 
Takriben 100 tonluk, tek direkli Güney Amerika teknesi: BALANDRA 
Tayfalara sezon başında verilen bir tür avans: PULUTKA 
Tayfaların gemi sahibine verdikleri ad: ÇORBACI 
Tayfanın nöbet değiştirmesi: ISKANÇA 
Tayftaki üç ana renk içinde odak uzaklığı aynı olacak şekilde düzeltilmiş, yani renksel sapma kusuru giderilmiş mercekler: APOKROMAT 
Taymis nehrinde karides ve ringa balığı avlayan yelkenli tekne: BAWLEY 
Tedarikçinin malzemeyi nakliye yapılacağı geminin güvertesine taşıyana kadar olan sorumluluğu: FOB 
Tek bir bayan sporcunun kullandığı,olimpik bir yarış yelkenlisi: EUROPE 
Tek demir atmış olarak yatan bir geminin, havanın bozma ihtimaline karşı, ikinci demirini sarkıtarak zincirini koyvermeğe hazır olması: SANSABOSA 
Tek direkli, floklu, istiralya yelkenli Hollanda teknesi: BOTTER 
Tek direkli, yelkenli bir Çin teknesi: BALANDRA 
Tek kişilik bir spor yelkenlisi: LASER 
Tek kişilik Eskimo kayığı: KAYAK 
Tek kişilik ve yelkenli yarış teknesi: FİNN 
Tek kütükten oyularak yapılan,yelken ve kürekle yürütülen ince yapılı tekne: HURİ 
Tek olarak kullanıldığında grandi ana direği üzerine açılan kare yelken: MAYISTRA 
Tek parça kütüğün oyulması suretiyle yapılan ince yapılı kürek veya yelkenle hareket eden tekne: HURİ 
Tekne kaplamalarının baş ve kıç tarafta birleştiği omurgadan yukarıya doğru uzanan ağaç veya demir direkler: BODOSLAMA 
Tekne ziftleme: KALAFAT-İNEÇ-LENGER 
Teknede açılan delikleri tıkamakta kullanılan, üzerine yağlı kalafat üstüpüsü sarılmış kurşundan ya da ağaçtan tapa: MORİLE 
Teknede bir halat ya da ziniciri boşlama: KALOMA 
Teknede biriken suyu toplamak için tahtadan yapılmış bir cins kepçe: ÇAMÇAK 
Teknede çeşitli işler için kullanılan kısa halat: FİLADOR 
Tekneden dışarı taşan yelkenleri açmak için kullanılan arma aksamı: BASTON 
Teknelerde çeşitli amaçlarla kullanılan ince halat: GIRCALA 
Teknelerde kullanılan bir yelken: VELENA 
Teknelerde seyir defterine verilen isim: JURNAL 
Teknelerde veya sahilde filika veya botların asılabilmesi için uçlarında palanga bulunan aygıt, vinç: MATAFORA 
Teknelerde, bayrak ya da direği yukarı çekmek: YİSA 
Teknelerde, denize düşmeyi engellemek ve tutunmak için teknelerin etrafına çekilen teli tutan demir ayaklar: VARDEVALA 
Teknelerin baş tarafında başaltında demir zincirlerinin muhafaza edildiği yer: ZİNCİRLİK 
Teknelerin baş, orta ve kıç kısımlarında güverteden daha yüksek olan güverteleri veya kısımları: KASARA 
Teknelerin, iskele ve sancaktaki üst yüzeyi: KÜPEŞTE 
Teknelerle suyun dibinde sürüklenerek çekilen, geniş ağızlı balık ağı: TROL 
Teknenin baş tarafında dışarıya doğru eğik olarak uzanan sabit seren: CIVADRA 
Teknenin baş ve kıç tarafındaki 45 derecelik açı civarındaki istikamet: OMUZLUK 
Teknenin kıçını karaya çekerek yanaşma: KIÇTANKARA 
Teknenin ön kısmı: PRUVA 
Teknenin sancaktan iskeleye, iskeleden sancağa dalgaların bordadan alınması ile sallanması: YALPA 
Teknenin sol yarısı veya gemiye girip çıkmak için kullanılan sürme veya inip kalkan merdiven: İSKELE 
Teknesi ve arması uskuna tarzında yapılan, uskunadan küçük olan üç direkli lumbarsız yelkenli: MİSTİKA-MİSTİKO 
Tekneye iniş ve biniş için kullanılan ahşap veya metal mekanizma: PASARELLA 
Tekneyi oluşturan ana bele bağlı ağaç parçaları: KABURGA 
Tel halatlar üzerine vurulan palanga sapanlarının tel üzerinde kaymaması için halat üzerine sarılan ip: TIRPANTO 
Temiz, düzgün, derli toplu" anlamında kullanılan denizcilik terimi: NETA 
Ticaret gemilerinde baş tayfa: LOSTROMO 
Ticaret gemilerinde en üst güvertenin altına rastlayan ambar güvertesi: GİLARDORA 
Ticaret gemilerinde sefere çıkacak gemi adamlarının, gemi sahibinden aldığı bir miktar peşin para: PULATKA 
Ticaret gemilerinde tayfaların başı: LOSTROMO 
Ticaret gemilerinde yükleme sırasında denklerin bordada hasar yapmasını önlemek için borda üzerine sarkıtılan geniş tahtalardan herbiri: MALİBORDA 
Ticaret gemilerinde, yedek seyir fenerlerinin ve çeşitli fener teçhizatının saklandığı kapalı yer: FENERLİK 
Ticaret gemisi işleten kişi: DONATAN 
Ticaret limanı: BENDER 
Ticaret yelkenlilerinde flok yelkenine verilen ad: İSTANCA 
Tonga Adaları'na özgü bir tür hafif tekne: KALİA 
Tonga adalarında kullanılan, uzunluğu 15 ile 27 metre arasında değişen hafif bir tekne: KALİA 
Torpido, top ve denizaltılara karşı kullanılmak üzere silahlarla donatılmış, küçük, hızlı giden bir savaş gemisi türü, destroyer: MUHRİP 
Torpidolara karşı ve daha başka işler için gemilerde kullanılan halattan örülmüş ağ: ŞIPKA 
Torpidolardan oluşan filo: FİLOTİLLA 
Torsolom ve borina palangalarını seren yelkenlerinin gıradin yakalarına bağlamak için, iki veya üç matafyon arasına yerleştirilen kazayağı: PATA 
Trinket ve maestra serenlerinin kandilisası: İSTRİSE 
Tuna da hafif savaş gemisi olarak ya da yük ve insan taşımakta kullanılan bir çeşit gemi: NASAD 
Tuna Irmağı?nda kullanılan bir tür yolcu kayığı: ORANSA-GIRLAÇ 
Tuna ırmağında yolcu taşımakta kullanılan, altı düz, kürekli bir tür kayık: ORANSA 
Tuna nehrinde işleyen iki direkli küçük tekne: GIRLAÇ 
Tuna nehrinde kullanılan kürekli türk nehir gemilerinin bir çeşidi: AKTARMA 
Tunus kıyılarında kullanılan üç direkli yelkenli tekne: ÇİTİHA 
Türkiya'nin ilk denizaltı araştırma gemisi: ARAR 
Türklerin Karadeniz'deki ırmak kıyılarının korunmasında: Kazakların kıyılara saldırmada kullandıkları altı düz, yayvan gemi: ŞAYKA 
 
 
 
Usta denizci: MARİNEL 
Usta gemici: ERDEM 
Uzak Doğu'da kullanılan küçük teknelere verilen isim: SAMPAN 
Uzakdoğu'da Çinlilerin cung adını verdikleri değişik bir tekne tasarımı: JONG 
Uzakdoğuda kullanılan bir yük ve yolcu gemisi: SAMPAN 
 
 
 
Üç direkli yelkenli gemi: NAVİ-NEF 
Üç direkli yelkenlilerde mizana direğinin en altta bulunan sereni: FOA 
Üç flok yelkeni bulunan, 200 tona kadar olabilen, tek ve yekpare direkli yelkenli: ÇIRNIK 
Üç köşe yelken açılan iki direkli Amerikan balıkçı teknesi: ŞARPİ 
Üç ya da daha çok direği bulunan yelkenli gemilerde arka direk: MİZANA 
Üçgen şeklinde yelken asılan seren: ARTENE 
Uçkurluk kenarlarının karşısına gelen kenarları üçgen biçiminde oyulmuş küçük sancak: GİDON 
Üçten dokuza kadar telin bir arada bükülmesiyle yapılan ve denizcilikte kullanılan halat: LİGADORA 
Üst üste üç ayrı güvertedeki kürekçilerin kol kuvveti ile yürüttükleri antik savaş gemisi: TRİREM 
Üzerine bir şey asmak veya bağlamak için, yüksek iki nokta arasına çekilen halat: KARANFİL 
Üzerine flok yelkeninin çekildiği sabit donanımlı tel halat: LARMO 
Üzerine üçgen biçiminde yelken asılan seren: ARTENE 
 
 
 
Venedik gondollarında yolcuların oturduğu ve orta kabini meydana getiren üstü örtülü bölme: FELZE 
Vikingler'in kullandığı güvertesiz ve hafif tekne: DRAKKAR 
Volga ırmağında işleyen mavnaları kıyıdan halatlarla çeken kimselere verilen ad: BURLAK 
Volta edilmiş bir halata boş verilmesi için verilen komut: SALTA 
 
 
 
XIX. Yüzyılda kulanılmış hızlı yelkenli: KILİPER 
 
 
 
Yakalanan balinaları gemiye çekmeye yarayan eğik düzleme verilen ad: SLİP 
Yalnız gabya yelkenleri taşıyan büyük bir mizana direkli Hollanda gemisi: KOF 
Yalnız kıç tarafında güvertesi bulunan balıkçı kayığı: ALAMANATA 
Yalnız pruva direği kabasorta, öbür direkleri sübye donanımlı olan, barko büyüklüğünde, genellikle üç direkli yelkenli gemi: NAVİ 
Yalpa hareketinin bir gemiye yaptığı etkiyi inceleyen alet: OSİLOGRAFİ 
Yan yelkenleri arya edip toplayan selviçe: GARGARİ 
Yan yelkenleri direğe bağlamakta kullanılan ip: KARULA 
Yan yelkenlerin alt yakasını gerip açmak için kullanılan yatay seren: BOMBA 
Yan yelkenlerinin iskota yakasını kaldıran istinga: GARGABAŞO 
Yan yelkenlerinin, direğe bağlanan alt uçlarındaki bağlama ipi: KARULA 
Yandan çarklı gemilerde davlumbazların baş ve kıç taraflarındaki çıkmalar BALGARİSA 
Yandan çarklı vapurların çarklarını örten yarım daire biçimindeki kapak: DAVLUMBAZ 
Yandan gelen rüzgar: APAZLAMA 
Yarış teknelerine verilen genel ad: SKİF 
Yatay serenlerin her iki başları, uç kısımları: CUNDA 
Yatlarda arkadan gelen rüzgarda ve orsa seyirlerinde açılan geniş yüzeyli üçgen yelken: SPİNNAKER 
Yedek olarak kullanılan ince halat: PERMEÇE 
Yekenin dümene bağlandığı en üst kısım: DÜMENTASI 
Yelken açma komutu: AMORA 
Yelken alanının küçültülmesi: CAMADAN 
Yelken bağı: KÖLGEN 
Yelken deliklerine ve halat ilmik yerlerine geçirilen metal halka: RADANSA 
Yelken devrinde muhabere ve irtibat hizmetlerinde kullanılan hızlı ve hafifi gemi: AVİZO 
Yelken devrinin, firkateynden daha küçük, fakat aynı biçimde ve aynı yelken donanımına sahip savaş gemisi: KORVET 
Yelken dikenlerin kullandığı, madeni yüksüğü olan meşin eldiven: ELLİK 
Yelken gemilerinde mizana direği denilen kıç direkte eğik duran bayrak sereni: GİZ 
Yelken gemilerinde yelken, seren, arma ve bunlara ait her türlü işleri yapan personele verilen yelken devri terimi: GABYAR 
Yelken gemilerinde, rüzgar kesildiği zaman gemiyi filikalarıyla çektirmek için kullanılan halat: IRMIK 
Yelken indirme: MAYNA 
Yelken makarası: MELEKE 
Yelken seyrinde rüzgar üstüne çıkarak kontra değiştirmek: TRAMOLA 
Yelken sporunda kullanılan küçük bir tekne: OPTİMİST 
Yelken teknelerinde direkten inen istrelyaları açmak için kullanılan kollar: GURCATA 
Yelken ve kürekle yürütülen ve genellikle Bodrum?da kullanılan dayanıklı ve zarif tekne türü: TİRHANDİL 
Yelken ve tentelerin delik açıldığında yırtılmaması için delik etrafının takviye edildiği aleminyum veya halat yassı halka: MATAFYON 
Yelken yapımında kullanılan kumaş: DAKRON 
Yelken yarışlarında, yelkenin yüzeyini küçültme eylemi: RİF 
Yelkencinin teknenin dengesini sağlamak maksadıyla yaptığı dışarı doğru vücudun esneme hareketi: TRAPEZ 
Yelkeni bir bordadan öbür bordaya almak: TRAMOLA-KAVANÇO-KAVARÇO-KAVANÇO 
Yelkeni dolduramayacak kadar hafif rüzgâr: FRİŞKA 
Yelkeni yarı kapatmak için kullanılan örgü halat: KAYTAN 
Yelkenin kandisilaya bağlanan köşe yakalarına verilen ad: ÇÖRDEK 
Yelkenin kasa ve halat dikişlerinde, kollar arasını açmak için kullanılan, sivri ağaç veya demirden yapılmış sert parça: KAVİLYA 
Yelkenin sarılması için verilen komuta denir: SARAVELE
Yelkenin ucunda ip geçirmek üzere yapılmış göz: MATA 
Yelkenin, sancağın veya çubukların aşağıya indirilmesi: ARİYA 
Yelkenle seyirde rüzgarın bir kontradan diğer kontraya önce pruvanın geçmesi ile yapılan dönüş: TRAMOLA 
Yelkenle ve kürekle yürütülen, nehirde manevra yeteneği olan çektiri türünden sığ su gemisi: BROLİK 
Yelkenlere açılan deliklere ve halat ilmiklerine geçirilen metal halka: RADANSA 
Yelkenleri açmak ve tutmak için alt köşelerine bağlanan halat, zincir ve palangadan oluşan donanım: İSKOTA 
Yelkenleri açmak ve tutturmak için alt köşelere bağlanan donranım: USKUTA 
Yelkenleri bağlamaya yarayan zincir, halat veya palanga: İSKOTA 
Yelkenleri değişik sınıf ve serilere ayırmakta ölçüt alınan,metre veya ayak cinsinden ifade edilen rakam: RATİNG 
Yelkenleri elden geldiği kadar rüzgarın estiği tarafa yaklaştırarak seyretmek: ORSA 
Yelkenleri germe veya gevşetme işlemi: TİRAMOLA 
Yelkenleri indirip kaldırmaya yarayan ip: TARTI 
Yelkenleri olmakla birlikte kürekle de yol alan eski zaman gemisi: ÇEKTİRİ 
Yelkenleri rüzgara göre ayarlama: TRİM 
Yelkenleri toplama: KARGA 
Yelkenleri toplamak için kullanılan halat: İSTİNGA 
Yelkenleri yartı kapatmak için kullanılan örgü köstek: KAYTAN 
Yelkenleri yerlerine çekmekte kullanılan halatların genel adı: KANDİLİSA 
Yelkenleri yırtılmaktan korumak için kenarlarına çepeçevre çekilen halat: GRADİN 
Yelkenlerin alt kısmının bağlandığı direk parçası: BUMBA 
Yelkenlerin iç yanları: ALABANDA 
Yelkenlerin indirilmesi için verilen komut: AMORA 
Yelkenlerin indirilmesi için verilen komut: KARGABASO 
Yelkenlerin köşelerine ve yakalarına denir: YAKA 
Yelkenlerin son kat camadana vurularak küçültülmüş durumu: MODA 
Yelkenli bir gemi armasındaki hareketli halatlar: SELVİÇE 
Yelkenli bir gemide, en kıçta yer alan direğe çekilen dörtgen biçiminde yelken: RANDA 
Yelkenli bir gezi teknesi: KOTRA 
Yelkenli bir tekne: KEÇ 
Yelkenli bir teknede rüzgârı bir bordadan diğer bordaya geçirme: TİRAMOLA 
Yelkenli bir yarış teknesi: PİRAT-STAR-SNİPE-DRAGON 
Yelkenli bir yatta büyük yüzeyli flok yelkeni: YANKİ 
Yelkenli bordrada tutmaya ve rüzgar altına düşen taraftaki uçlarından birini tespit etmeye yarayan ip: ISKOTA-SKOTA 
Yelkenli gemilerde ana direk ve çubuklarını tepeleri,nden baş ve kıç doğrultusunda tutan halat: İSTİRALYA 
Yelkenli gemilerde ana direkler üzerine sürülmüş çubukları cundalarından kıç tarafına doğru meyilli tutan halatlardan her biri: PATRİSA 
Yelkenli gemilerde ana direkler üzerine sürülmüş çubukları meyilli tutan halatlar: PATRİSA 
Yelkenli gemilerde ana istiralya üzerine açılan flok yelkeni: VELEDİBARKA 
Yelkenli gemilerde arka direk: MİZANA 
Yelkenli gemilerde çanaklık çaarmıklarına verilen ad: RİLİ 
Yelkenli gemilerde çarmıkları ana direğe bağlayan kısa çarmıklar: RİLİ 
Yelkenli gemilerde deneyimli gemicilere verilen ad: MARNEL 
Yelkenli gemilerde direklerin içine oturtulduğu yuva: ISKAÇA 
Yelkenli gemilerde gabyarların direklere çıkması için verilen komut: ARİVA 
Yelkenli gemilerde güverte düzeyinde bordalardan taşınılarak yerleştirilen enli ağaç: PALASERTE-PALASERTİYE 
Yelkenli gemilerde iki direk arasındaki istralyalar üzerine açılan üçgen yelken: VELENA 
Yelkenli gemilerde kıç direkte eğik duran bayrak sereni: GİZ 
Yelkenli gemilerde prova direğinin en altında bulunan ana serenine ve bu serene bağlı yelkenlere verilen ad: TRİKENTA 
Yelkenli gemilerde serenlerle donanımlarının bakımıyla görevli tayfa: GABYAR 
Yelkenli gemilerde üstünde üçgen yelken açılan seren: ARTENE 
Yelkenli gemilerde yelken açmak için kullanılan, yatay bağlanmış, uçları ince göndere verilen ad: SEREN 
Yelkenli gemilerde, ana direk ve çubuklarının gorcata ile destamora arasında kalan kısımlarına verilen ad: KOLOMBİR 
Yelkenli gemilerde, cunda yelkenlerinin serenini kaldırmak için kullanılan kandilisalar: SİLONGO 
Yelkenli gemilerde, demiri vira etmek için kullanılan, ince zincirden yapılmış donanım: KAVALETA-KAVELETA 
Yelkenli gemilerde, mizana direği denilen kıç direkte eğik duran bayrak: GİZ 
Yelkenli gemilerde, pruva direğinin tirinket yelkeni ile grandi direğinin mayistra yelkeninin serenlerine bağlı prasya tornosuna verilen ad: BRAGO 
Yelkenli gemilerde, serenin aşınmaması için direğe vurulan tiriz: LAMBASA 
Yelkenli gemilerde, üzerlerine flok yelkenlerinin çekildiği halatlar: LARMO 
Yelkenli gemilerden oluşan ince donanmanın en küçük ve en hızlı gemisinin adı: UÇURMA 
Yelkenli gemilere bağlı ufak sandal, filika: İŞGİL 
Yelkenli savaş gemilerinde kürek çeken kimse: PAYZEN 
Yelkenli teknelerde kıç bodoslama, kıç aynalık üzerinde bulunan direğe çekilen yelken: BOCURUM 
Yelkenli teknelerde yelkenin alt kenarının bağlı olduğu uzun direk: BUMBA 
Yelkenli teknelerde, yelkeni ve/veya yelkenleri direğe basmaya yarayan basit makaralı sistemler: MANDAR 
Yelkenli teknelerin altında bulunan denge sağlamaya yarayan ağırlık: SALMA 
Yelkenli teknelerin seyirlerinden biri: APAZ-PUPA 
Yelkenli teknenin rüzgara karşı gitme hali: BORİNA 
Yelkenli ve kürekli eski bir gemi türü: ÇEKTİRİ 
Yelkenli veya kürekli bir teknede kıç tarafta topluca oturulacak yer: HAVUZLUK 
Yelkenli ya da motorlu küçük yarış teknesi: DİNGİ 
Yelkenli yarış kotrası: AİLE 
Yelkenli yük teknesi: SALAPURYA 
Yelkenlide direklerden birinin halatı: BURİNATA 
Yelkenlilerin direklerinin girdiği oluk: ZIVANA 
Yolcu gemilerinde üst güvertenin altındaki güverte: PALAVRA 
Yük gemilerinde yük aktarmak için ucuna palanga takılan seren: BUMBA 
Yük taşımak ya da köprü kurmak için kullanılan, altı düz bir çeşit deniz aracı: DUBA 
Yüklü geminin bordasındaki su düzeyi ile boş geminin bordasındaki su düzeyi arasında kalan bölüm: FAÇA 
Yüzebilen kapalı tekne: ARK 
Yüzen bir geminin baş ve kıç taraflarının suya batması miktarları arasındaki fark: TRİM 
 
 
 
Zincir halkalı veya zincirden yapılmış gem: İREŞME 
Zinciri ırgata vurmak veya ırgattan ayırmak için zincirlikten gereği kadar zincir çıkarma: SALYAFORA 
Zincirin baklalarının ortasına takviye için konmuş parça: LOKMA 
Zincirin demire ya da iki zincirin birbirine dolanması: VOLTA 
Zincirin gamba almaması için aralara konan bir eksene bağlı olarak dönen iki yarım bakladan oluşan kilit: FIRDÖNDÜ 
Zincirin ırgat çalıştırılarak aşağı alınması, indirilmesi: AYBOCU 
Zırh kuşağının kalınlığını arttırmak için uzunluğu mümkün olduğu kadar kısılan daire biçiminde gemi: POPOVKA 
Zonguldak havzasında kömürün oluktan akıtılarak gemilere yüklendiği yere verilen ad: ŞARJÖMAN