Menü

XKVKK - Aydınlatma Metni

KVKK - Aydınlatma Metni


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İşbu e-mail içeriğinde bulunan veya tarafınızca mail atılması suretiyle elde edilen kişisel veriler ile ilgili veri sorumlusu DEARSAN GEMİ İNŞAAT SANAYİ A.Ş. (“Şirket”)’dir. Bu kişisel veriler, Şirket’in sorumluluğunda olup, yalnızca Şirket’in ticari ilişkisi veya tarafınızla iletişime geçilen diğer amaçlar doğrultusunda bağlantılı olarak firma çalışanları veya yetkilileri ile iletişime geçilmesi, ticari bilgi ve belgelerin Şirket’in ticari amaçlarıyla sınırlı olarak kullanılması amacıyla işlenebilir ve aktarılabilir. Belirtilen amaçlar dışındaki her türlü kullanım hukuka aykırıdır.

Bu e-maile cevap vererek göndereceğiniz e-mailler bünyesinde bulunan kişisel veriler outlook sistemi üzerinden toplanmakta olup, 6698 sayılı kanunun 5/2-f veya 5/2-c maddelerindeki istisnalar kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası ile meşru menfaatler kapsamında işlenmektedir. Şirket’e, tarafınızca gönderilen kişisel verilerin mevzuata uygun olarak elde edildiği ve bu kişisel veriler ile ilgili gerekli teknik ve idari tedbirlerin tarafınızca alındığı kabul edilmektedir. Bu şekilde elde edilen Kişisel Veriler, Şirket’in yurt içinde ve/veya yurt dışında ortakları, iştirakleri ve sermaye yoluyla bağlı olduğu hissedar şirketleri (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla), tedarikçileri, ürün veya hizmet alan kişiler ile taraflar arasındaki ilişkinin amacına ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun olarak paylaşılabilir. Mailleşme yoluyla veri sorumlusu Şirket’e iletilen kişisel verileriniz ile ilgili 6698 sayılı kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanabilirsiniz. Konu hakkında detaylı bilgileri “www.dearsan.com” adresindeki kişisel veri koruma politikamızda bulabilirsiniz.

Copyright © 2024 - DEARSAN