Menü

XHAKKIMIZDA

DEARSAN TERSANESİ

DEARSAN, İstanbul Türkiye’de faaliyet göstermekte olan modern bir tersanedir. DEARSAN Tersanesi;  sahip olduğu, 126 m uzunluğundaki kızak, 15.341 m2 lik kapalı gemi inşa sahası, 15.870 m2 lik açık alanı  ve  31.211m2 lik toplam alanı  ile  aynı zamanda muhtelif tipte 9 adet gemi inşa etme yeteneğine sahiptir.

DEARSAN özel askeri gemilerin dizayn ve inşasında silah sistemleri entegrasyonu ile birlikte sağladığı servislerde ve ayrıca römorkörler, yakıt / kimyasal tankerler, hızlı yolcu feribotları gibi karmaşık ticari gemilerin inşasında uzmanlaşmıştır. DEARSAN tersanesi tesisleri ve deneyimli işgücüyle dünya çapında dizayn, mühendislik, fabrikasyon ve kurulum yeteneğini kanıtlamıştır.

DEARSAN Tersanesi NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesi, MİLLİ Gizli Tesis Güvenlik Belgesi, ISO 9001:2015 Kalite Sertifikası, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası, ISO 14001:2015 Çevre Sertifikası ve SASAD Savunma Sanayi Üreticileri Birliği Sertifikasına sahiptir.

1980 yılında DEARSAN Tersanesi kurulduğundan beri sayısız geminin inşa, fabrikasyon, onarım ve modifikasyonunu üstlenmiştir. Ayrıca, Türk Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan 16 adet ''Tuzla'' Sınıfı Karakol Botu’nun inşası belirlenmiş olan teslim takvimine uygun olarak da  tersanemiz tarafından sürdürülmektedir. 57 metrelik ''Tuzla'' Sınıfı Karakol Bot’larının dizaynı DEARSAN tersanesi tarafından geliştirilmiştir. ''Tuzla'' Sınıfı Karakol Botu, Türk Gemi İnşa Endüstrisi tarafından inşa edilen ilk savaş gemisi olmasına ek olarak,  savunma sistemlerinin dizaynı ve üretimi Türk Savunma Sanayi tarafından karşılanmıştır.

''Tuzla'' Sınıfı Karakol Botları'na ve türevlerine ek olarak DEARSAN aşağıda belirtilen tüm askeri gemi çeşitlerinin dizayn ve inşasını yapabilmektedir;

 • Korvet Sınıfı Gemiler
 • Çok Amaçlı Arama Kurtarma Gemileri
 • 12m, 15 m and 17m Hızlı Müdahale Botları
 • 27m,33m,42m Hücüm Botları
 • Silahlı Hızlı Karakol Botları
 • Hidrografik ve Oşinografik Araştırma Gemisi
 • Açık Deniz Destek Gemisi
 • Açık Deniz Karakol Gemisi
 • Mayın Avlama ve Mayın Tarama Gemileri
 • Çıkarma Gemileri.

DÜNDEN BÜGÜNE DEARSANÇEVRE POLİTİKASI

DEARSAN olarak “Çevreye Saygılı Üretim” sloganıyla sürdürdüğümüz ticari ve askeri gemi dizayn, inşa, onarım faaliyetlerimizde kullandığımız 
Çevre Politikamız;

 • Çevre ile ilgili tüm yasa, yönetmelik ve diğer şartlara uymak.
 • Tüm faaliyetlerimizi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak düzenlemek ve bu gereklere uymak.
 • Çevreye olumsuz etkileri minimize etmek için oluşabilecek kirliliği kaynağında önleyerek “Sıfır Atık” bilinciyle atık oluşumunu en aza indirmek, tekrar kullanımı ve geri dönüşümü sağlamak için çaba göstermek, çevreye olan olumsuz etkilerini azaltarak sürekliliğini sağlamak.
 • Çevreyi korumak prensibimizi herkese yaymak.
 • Acil durumlarda çevreyi korumak için prosedürler ve talimatlar oluşturmak.
 • Çalışanlarımıza, alt yüklenicilerimize ve yan sanayicilerimize çevreyle ilgili eğitimler vererek bilinçlendirmeyi geliştirmek.
 • Üretim ve verimlilik konularında teknolojik iyileştirmeler yaparak hammadde ve enerji kullanımını azaltmak.

DEARSAN faaliyetlerindeki önemli çevre etkenlerini belirlemeyi, tanımlamayı ve bu etkenlerle ilgili amaç, hedef ve programlar oluşturmak için kurmuş olduğu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.

KAPASİTE

15393

Kapalı Alan M2

31315

Toplam Alan M2

145

Deniz Kıyısı M

32106

Gemi İnşa Kapasitesi (DWT/Yıl)

8528

Çelik İşleme Kapasitesi (Ton/Yıl)

150

Bakım Ve Onarımı Yapılan Maksimum Gemi Uzunluğu M

125 m / 12.000 t

Maksimum Gemi İnşa Kapasitesi (Boyut Ve Tonaj)

105 m x 20 m

Gemi Kızağı Uzunluğu

100 m

İskele

62 m x 8 m

Malzeme İskelesi

Logo Dearsan


ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

DEARSAN, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlık olarak kabul eder, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı üretim verimliliğinin gereği olarak görür.

Bu amaçla yasal mevzuatın belirlediği kurallar ve diğer şartlar çerçevesinde iş kazaları ve sağlık bozulmalarının önüne geçebilmek ve bilinçli çalışanlar oluşturmak için; 

İş Sağlığı ve Güvenliği konularında çalışanlarımıza eğitimler vererek uygun davranış kazandırmayı, tüm çalışanların bilgilendirilmesi ve katılımlarını sağlamayı,

Tüm faaliyetlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliğini birinci öncelik olarak dikkate almayı,

İSG Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, planlanması, uygulanması, performans değerlendirmesi ve iyileştirme faaliyetlerinde, danışma ve uygun olan tüm seviyelerde misillemelerden koruyarak çalışanlarımızın / çalışan temsilcilerimizin katılımını sağlamayı,

Bölgemizdeki kuruluşlar ile işbirliği yaparak, afet ve acil durumlara ortak müdahale edebilecek bir yapılanma oluşturmayı,

İşyerimizin en değerli varlığı olan çalışanları için daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı ve geliştirmeyi, 

Yeni teknolojiler ve etkin kaynak kullanımı ile şirketimizdeki İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza indirmeyi ve sistemi gözden geçirerek sürekli iyileştirmeyi 


Taahhüt Ederiz

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ KALİTE POLİTİKASI

Kalite yönetim sistemi çerçevesinde, faaliyetlerinde sürekli iyileştirmeyi kaynakları verimli şekilde kullanarak gerçekleştirmek, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak uygulanabilir şartlar gereğince yurt içinde ve dışında modern ticari ve askeri gemilerin dizayn, inşa ve onarımlarını yapmaktır.
Yurt içi savunma sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla milli savaş gemileri projelerinin dizayn, inşa vb. faaliyetlerinde yer almaktır.

Copyright © 2024 - DEARSAN